Rozšiřte náš tým

Konference Komory pojišťovacích zprostředkovatelů podpoří kultivaci pojistného trhu

Hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů, podílet se na nastavení skutečně funkčního registru pojišťovacích zprostředkovatelů, optimalizovat kontrolní mechanismy a kultivovat tak prostředí pro pojišťovací zprostředkovatele. Přesně tyto cíle si při svém vzniku stanovila Komora pojišťovacích zprostředkovatelů.

Cílů, které si komora pojišťovacích zprostředkovatelů stanovila, nelze dosáhnout bez podpory dalších subjektů. Proto komora 16. května 2017 pořádá konferenci, jejímž cílem je definovat a následně prodiskutovat problematická témata, a to za účasti zástupců Ministerstva financí (JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl) a také profesních organizací.

Výsledkem konference (a následné spolupráce všech zúčastněných) by měl být návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který by řešil všechny problematické oblasti a nastavil tak jasná pravidla jak pro pojišťovací zprostředkovatele, tak pro kontrolní orgány.

Konference Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se uskuteční ve Vzdělávacím a informační centru Floret (Květnové náměstí 391, 252 43  Průhonice), a to 16. května 2017 od 10 hodin. Přihlášku na konferenci můžete stahovat přímo z webových stránek komory.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.