Rozšiřte náš tým

Kooperativa doporučuje nejezdit do rizikových oblastí

Cestovní pojištění má v těchto oblastech omezenou platnost.

Aktuální situaci v Evropě související s šířením koronaviru COVID-19 pojišťovna Kooperativa pečlivě vyhodnocuje a doporučuje i klientům pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Jedním z prvních opatření, které Kooperativa přijala, je dočasné zastavení prodeje pojištění STORNA v rámci cestovního pojištění.

„Na druhou stranu, máme pro klienty i uklidňující zprávy,“ ujišťuje Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě. „Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na riziko koronaviru. Pokud by tedy byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu, tedy včetně rizika koronaviru.“  

Vstříc vyjde Kooperativa klientům i v případě rizika karantény. „Pro případy, kdy pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, zdarma pojištěnému prodloužíme pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátí do ČR. Jen bychom klienty rádi požádali, aby se ozvali naší asistenční službě, kontakt mají na asistenční kartě či na naši infolinku,“ upozorňuje Jana Konvalinová.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt (ubytování, strava), ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

Ale v případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, je pojišťovna oprávněna v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem přistoupit ke snížení pojistného plnění z důvodu porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události. Zároveň jsou z pojištění léčebných výloh vyloučeny události, které vzniknou v oblastech, kde je vyhlášen stav epidemie/pandemie.

Úhrada plnění z pojistných událostí, které nebudou v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem, není ani v oblastech se zvýšeným bezpečnostním rizikem koronaviru nijak dotčena.

Zdroj: Kooperativa

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.