Rozšiřte náš tým

Kooperativa většině svých klientů zhodnotí vklady v životním pojištění o 2,5 %

Vedení pojišťovny Kooperativa rozhodlo o rozdělení podílu na zisku pro klienty životního pojištění. Většina z nich získá za rok 2016 zhodnocení ve výši 2,5 %.

„Klientům u běžně placeného životního pojištění připíšeme za loňský rok podíly na zisku tak, že celkové zhodnocení finančních prostředků, investovaných do garantovaných fondů nebo prostřednictvím kapitálového pojištění, dosáhne 2,5 %. Běžně placené pojištění má u nás sjednáno více než 95 % klientů,“ říká Ondřej Poul, ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa.

Smlouvy s jednorázovým pojistným, mimořádné účty a vkladový fond v investičním životním pojištění Kooperativa zhodnotí o 1 %.

Ve stávajícím tržním prostředí s neustále se snižujícími výnosy Kooperativa dlouhodobě dosahuje zajímavého zhodnocení investované části pojistného. Například průměrný výnos ročních termínovaných vkladů dosahuje výše několika desetin procenta a navíc je téměř vždy limitován výší zůstatku na účtu. „Nadstandardní zhodnocení prostředků klientů svědčí o dlouhodobé stabilitě naší společnosti. Klienti se u nás nemusejí obávat znehodnocení svých prostředků vlivem inflace,“ vysvětluje Ondřej Poul.

Informaci o připsání podílů na zisku rozešle Kooperativa klientům s kapitálovým životním pojištěním během následujícího měsíce, klienti s životním pojištěním PERSPEKTIVA pak informaci obdrží v rámci každoročního rekapitulačního dopisu v lednu příštího roku.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.