Rozšiřte náš tým

Kouření klienta významně ovlivňuje cenu pojištění

Na 17. listopadu připadá Mezinárodní nekuřácký den. Podle odborníků způsobuje kouření cigaret čtrnáct typů rakoviny a desítky dalších onemocnění. V průměru si kuřáci zkracují život nejméně o deset let. Je tedy jasné, že kouření hraje podstatnou roli i v životním pojištění.

Foto: Unsplash, Luka Malic

Podle červnových informací serveru Zdravé zprávy holduje tabáku čtvrtina Čechů starších patnácti let. Podle šetření o užívání tabáku a alkoholu v České republice (NAUTA), zveřejněného Státním zdravotním ústavem (SZÚ), počet kuřáků v Česku loni stoupl o 1,3 %. Zatímco v roce 2020 v u nás kouřilo 23,1 % lidí nad 15 let, loni už to bylo 24,4 %. Denně u nás dle výsledků průzkumu tabák kouřilo 22 % mužů a 13,3 % žen. Celkově každodenní kuřáci spotřebovali 15 až 24 kusů cigaret za den, což odpovídá konzumaci v předchozím roce 2020.

Nové trendy

Loni v české populaci přibylo i kuřáků elektronických cigaret a uživatelů zahřívaného tabáku. E-cigarety u nás loni užívalo 7,4 % osob, 4 % z nich dokonce denně. Přibližně polovina z uživatelů e-cigaret kouří současně i klasické cigarety. A téměř 30 % jich před začátkem užívání e-cigaret nikdy klasické cigarety nekouřilo. Zahřívané tabákové výrobky nyní užívá 7 % dotázaných.

Především s ohledem na růst počtu uživatelů zahřívaného tabáku a elektronických cigaret je třeba konzumenty upozorňovat, že i tyto „náhražky“ klasických cigaret přinášejí nemalá zdravotní rizika a významně zvyšují riziko rozvoje rakoviny. Jak upozorňují lékaři, náplň pro elektronické cigarety totiž většinou obsahuje až 20 procent nikotinu.

Kuřáci si krátí život

O škodlivosti kouření v jakékoli formě jasně svědčí data tuzemských zdravotních institucí. Každoročně u nás na následky kouření umírají desetitisíce lidí. Přičemž 16 až 18 tisíc z kuřáků zemře nejčastěji v souvislosti se zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic, anebo chronické obstrukční plicní nemoci. Pro představu: to je takové množství, jako kdyby vymřel celý Benešov nebo celé Otrokovice. Dvě třetiny závislých na nikotinu umírají před dovršením 65 let věku. Zemřou ale i tisíce lidí na následky pasivního kouření. Pracující v kuřáckém prostředí nebo lidé žijící v domácnosti s kuřáky mají dvakrát vyšší riziko infarktu a také podstatně vyšší riziko rakoviny a mrtvice. Vliv kouření se projevuje i ve snížení plodnosti nebo ve zvýšené lomivosti kostí.

Co na to pojištění

Souvislost mezi kouřením a zvýšeným rizikem určitých onemocnění nebo dřívější smrti je statisticky prokázaná. Pojišťovny samozřejmě na vstupu do pojištění proto tento neduh u svých klientů pečlivě sledují. „Týká se to hlavně rizika smrti v životním pojištění a také připojištění závažných onemocnění, ale rovněž třeba pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti nebo úrazového pojištění,“ vypočítává Helena Radovanská, ředitelka vývoje produktů UNIQA.

UNIQA se snaží podchytit souvislost také v rodinné anamnéze. Dotazuje se na výskyt „kuřáckých“ diagnóz, jako jsou karcinom plic, ischemická choroba srdeční a infarkt, mrtvice nebo astma v přímé příbuzenské linii ve věku do 60 let. Pokud je zachycen výskyt takových onemocnění u blízkých osob kuřáka, ten musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně i s výlukou na příslušné choroby, zejména pro rizika invalidity a velmi vážných onemocnění. Přirážka se pohybuje v průměru v desítkách procent.

Už před pěti lety zavedla UNIQA plošně slevu pro klienty, splňující parametry „štíhlého nekuřáka“ (podle BMI). Ten zaplatí až o 20 % méně na rizika smrti nebo v připojištění velmi závažných chorob.

Informaci o kouření uvádí klient při sjednání pojištění ve zdravotním dotazníku. Má-li být pojištění sjednáno na vyšší pojistnou částku (cca od 6 milionů korun), UNIQA vyžaduje i lékařskou dokumentaci klienta, nebo může nechat dotyčného vyšetřit vlastním revizním lékařem. „I z těchto zdrojů si pojišťovna ověří, zda jde o kuřáka či nikoli. Zkoumá rovněž konzumaci návykových látek a motiv k jejich užívání, protože určité druhy a dávky mohou být předepsány i jako medicínský prostředek,“ vysvětlila Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA, a dodává: „V posledních několika letech se v našem kmeni životního pojištění vyskytuje asi 12 % kuřáků, přičemž jejich podíl pomalu klesá.“

Další zdravotní strašáky

Samozřejmě se nesleduje jako rizikový faktor pouze kouření, ale i další, jako je obezita nebo vysoký krevní tlak. Je-li zátěž vícenásobná, přijetí klienta je možné jen za podstatně vyšší přirážku nebo s odpovídající výlukou statisticky pravděpodobných souvisejících diagnóz.

Zdánlivě nejjednodušší je situace u vysokého tlaku. Ten lze dnes medikamenty úspěšně kompenzovat, takže v případě léčených hypertoniků rizika nehrozí. Problémem jsou však pacienti, kteří o této zátěži nevědí, protože podceňují prevenci. Přitom oběhové problémy jsou nejčastějšími potížemi i příčinami úmrtí v ČR, a s nimi hypertenze přímo souvisí.

Nadváha se aktuálně ukazuje jako šířící se fenomén u klientů životního pojištění. „Dá se spekulovat o dvou faktorech: tím aktuálním je dva roky trvající pandemie se všemi omezeními, kvůli níž se lidé méně hýbali a tloustli. Roli hraje ale také objektivní skutečnost, že do životního pojištění vstupují lidé ve vyšším věku, jenž je zpravidla spojen s vyšší hmotností,“ komentuje vývoj Eva Trajboldová.

V posledních letech jsou noví klienti v životním pojištění UNIQA každý rok „tlustší“. Dokonce jejich průměrné BMI dosáhlo nejvyšší úrovně za posledních 12 let. Zatímco tato hodnota se v UNIQA ještě do roku 2014 držela v průměru pod 25, poté už se pravidelně pohybovala nad touto hranicí. A ta je současně předělem mezi normální hmotností a počínající nadváhou. Dá se tedy říct, že klienti UNIQA už úplně zdravou váhu v průměru nemají. Meziroční přírůstek BMI byl navíc během pandemie zatím nejvyšší.

„Kouření je však při uzavírání životního pojištění výrazně horší faktor než nadváha či dokonce obezita. Cigarety zvyšují úmrtnost už v mladším věku až dvojnásobně, zatímco obezita zpravidla sebere pár let života až starším ročníkům,“ uzavírá Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

Zdroj: UNIQA

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.