Rozšiřte náš tým

Kouření významně ovlivňuje rozsah a cenu pojištění

Pojišťovna UNIQA v reakci na Světový den bez tabáku zveřejnila několik statistik, které ukazují, jak významně kouření ovlivňuje nejen život kuřáků, ale také jejich okolí.

Foto: Luka Malic (Unsplash)

Na 31. května připadá Světový den bez tabáku, jehož cílem je informovat o účincích tabáku na lidský organismus, motivovat kuřáky a pomoci jim v rozhodování zbavit se této závislosti, ale zároveň inspirovat k vytváření celospolečenského tlaku k omezování pěstování, zpracování, distribuce a konzumace tabákových výrobků.

Podle odborníků způsobuje kouření cigaret čtrnáct typů rakoviny a desítky dalších onemocnění. V průměru si kuřáci zkracují život nejméně o deset let. Je tedy jasné, že kouření hraje podstatnou roli i v životním pojištění.

Fakta o nikotinové závislosti ve světě a v ČR

  • Vliv kouření tabáku na celkovou zdravotní zátěž je zásadní. Kouření je globálně jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti. Kouření tvoří odhadem 13 % veškeré zdravotní zátěže, ve vyspělých zemích až 20 %. Zdravotní dopady kouření se nejvíce projevují v kardiovaskulárních a respiračních onemocněních a v incidenci zhoubných novotvarů.
  • Střední délka života kuřáků je v průměru o 10-11 let nižší než u nekuřáků. Kouření je v ČR zodpovědné přibližně za pětinu všech úmrtí. Na nemoci způsobené kouřením v ČR ročně zemře cca 16-18 tisíc osob. Pro představu: to je přibližně celá populace měst Louny nebo Benešov.
  • Kouření způsobuje také ekonomické a sociální škody, včetně finančních ztrát způsobených zvýšenými náklady na zdravotní péči a sníženou produktivitu kvůli předčasnému úmrtí.
  • V ČR je ročně spotřebováno cca 15 miliard kusů cigaret (cca 1,5 tisíce cigaret na 1 obyvatele, tj. cca 75 krabiček cigaret na 1 obyvatele ročně, včetně dětí). Na trhu je poměrně velké množství různých typů e-cigaret. V posledních letech působí na trhu s e-cigaretami také velké tabákové firmy. V ČR se v posledních letech rozvíjí trh se zahřívanými tabákovými výrobky a nikotinovými sáčky.
  • Trendem posledních 10 let je mírný pokles výskytu současného i denního kuřáctví v dospělé populaci, který potvrzují různé řady realizovaných populačních studií. K největšímu poklesu došlo (zejména podle studie NAUTA) v letech 2012-2015, od r. 2015 zůstává situace mezi muži přibližně na stejné úrovni. Mezi ženami je možné pozorovat mírný pokles v posledních 3 letech. Podle NAUTA 2022 v současnosti kouřilo v ČR 24 % dospělé populace (31 % mužů a 19 % žen) ve věku 15 a více let. Denní (nebo téměř denní) kouření uvedlo 16 % osob (21 % mužů a 12 % žen). Míra denního kouření je výrazně vyšší mezi muži a mezi respondenty ve věku 45-64 let.
  • Současně s poklesem kouření klasických cigaret dochází v posledních letech k nárůstu míry užívání alternativních tabákových a/nebo nikotinových výrobků.
  • V r. 2022 zkušenosti s kouřením e-cigaret mělo přibližně 10 % dospělých, přibližně polovina z nich denně. Zahřívané tabákové výrobky v současnosti užívalo 7 % (4 % denně) a 3 % nikotinové sáčky (1 % denně).

Tyto informace přinesla Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023 vydaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS).

Co na to pojištění

Souvislost mezi kouřením a zvýšeným rizikem určitých onemocnění nebo dřívější smrti je statisticky prokázaná. Pojišťovny samozřejmě na vstupu do pojištění proto tento neduh u svých klientů pečlivě sledují. „Týká se to hlavně rizika smrti v životním pojištění a také připojištění závažných onemocnění, ale rovněž třeba pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti,“ vypočítává Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob.

UNIQA se snaží podchytit souvislost také v rodinné anamnéze. Dotazuje se na výskyt „kuřáckých“ diagnóz, jako jsou karcinom plic, ischemická choroba srdeční a infarkt, mrtvice nebo astma v přímé příbuzenské linii ve věku do 60 let. Pokud je zachycen opakovaný výskyt takových onemocnění u blízkých osob kuřáka, musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně i s výlukou na příslušné choroby, zejména pro rizika invalidity a velmi vážných onemocnění. Přirážka se pohybuje v průměru v desítkách procent.

Už před lety zavedla UNIQA plošně slevu pro klienty, splňující parametry „štíhlého nekuřáka“ (podle BMI). Ten zaplatí až o 20 % méně na rizika smrti nebo v připojištění velmi závažných chorob.

Informaci o kouření uvádí klient při sjednání pojištění ve zdravotním dotazníku. Má-li být pojištění sjednáno na vyšší pojistnou částku (cca od 8 milionů korun), UNIQA vyžaduje i lékařskou dokumentaci klienta, nebo může nechat dotyčného vyšetřit vlastním smluvním lékařem. „I z těchto zdrojů si pojišťovna ověří, zda jde o kuřáka či nikoli. Zkoumá rovněž konzumaci návykových látek a motiv k jejich užívání, protože určité druhy a dávky mohou být předepsány i jako medicínský prostředek,“ vysvětlila Eva Trajboldová, a dodává: „V posledních několika letech se v našem kmeni životního pojištění vyskytuje asi 12 % kuřáků, přičemž jejich podíl pomalu klesá.“

Další zdravotní strašáky

Samozřejmě se nesleduje jako rizikový faktor pouze kouření, ale i další, jako je obezita nebo vysoký krevní tlak. Je-li zátěž vícenásobná, přijetí klienta je možné jen za podstatně vyšší přirážku nebo s odpovídající výlukou statisticky pravděpodobných souvisejících diagnóz.

Zdánlivě nejjednodušší je situace u vysokého tlaku. Ten lze dnes medikamenty úspěšně kompenzovat, takže v případě léčených hypertoniků rizika nehrozí. Problémem jsou však pacienti, kteří o této zátěži nevědí, protože podceňují prevenci. Přitom oběhové problémy jsou nejčastějšími potížemi i příčinami úmrtí v ČR, a s nimi hypertenze přímo souvisí.

Nadváha se aktuálně ukazuje jako šířící se fenomén u klientů životního pojištění. „Dá se spekulovat o dvou faktorech: do dospělosti dozrála generace, která v průměru pohybu věnuje významně méně času než jejich předchůdci. Dávají přednost sedavějším aktivitám, jako jsou počítačové hry nebo sledování seriálů na streamovacích platformách. Roli hraje ale také objektivní skutečnost, že do životního pojištění vstupují lidé ve vyšším věku, jenž je zpravidla spojen s vyšší hmotností,“ komentuje vývoj Eva Trajboldová. V posledních letech jsou tak noví klienti v životním pojištění UNIQA každý rok „tlustší“. Meziroční přírůstek BMI byl u nových klientů nejvyšší během pandemie covidu-19.
„Kouření je však při uzavírání životního pojištění výrazně horší faktor než nadváha či dokonce obezita. Cigarety zvyšují úmrtnost už v mladším věku až dvojnásobně, zatímco obezita zpravidla sebere pár let života až starším ročníkům,“ uzavírá Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

Zdroj: UNIQA

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.