Rozšiřte náš tým

Léto 2023: jak pomáhala asistence k cestovnímu pojištění klientům UNIQA

Nedílnou součástí cestovního pojištění UNIQA je asistenční servis, dostupný odkudkoli na světě 24 hodin denně na telefonu. Loni v létě (červen-září) pomoc kontaktovalo na 6 750 českých a slovenských turistů, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Náklady na intervence asistenční služby přišly UNIQA v ČR na cca 33 milionů korun, když meziročně vynaložila o 22 % více. Slovenské zásahy UNIQA stály téměř 25 milionů korun (oproti létu 2022 o 14 % více).

Foto: Photo by Sebastian Pena Lambarri (Unsplash)

Zatímco část jednodušších případů se daří odbavit telefonicky radou nebo zprostředkováním kontaktu, mnohem složitější je to při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Tady už se osvědčí jazyková vybavenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa.

Mezi jednodušší žádosti o pomoc se řadí tzv. informační hovory řešící nemedicínské záležitosti jako jsou ztracená, poškozená nebo zpožděná zavazadla, problémy s letem, storna nebo škody na majetku s odpovědností pojištěného turisty. U medicínských intervencí se liší složitost podle závažnosti onemocnění nebo úrazu. Nejčastějšími byly i loni zažívací obtíže, záněty horních cest dýchacích a záněty nebo zlomeniny dolních končetin. Případů těchto druhů registruje UNIQA stovky a všech také meziročně přibylo. Naopak ubylo ztracených zavazadel. „Nejzávažnějšími případy bývají poranění hlavy, mozku a páteře, a to jak důsledky, tak i složitostí asistenčních zásahů. Takových evidujeme za loňský rok asi 70,“ vypočítává Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

V zahraničí v létě 2023 zemřelo celkem osm českých turistů s cestovním pojištěním UNIQA: tři z nich následkem zranění a pět v důsledku onemocnění. U slovenských klientů registruje UNIQA pět úmrtí: jedno v souvislosti s úrazem a čtyři s onemocněním.

Služeb bylo loni v létě (červen až září) zapotřebí nejvíce znovu během července a srpna pro české turisty a během července a června pro slovenské turisty. Žebříčku destinací podle počtu případů dominovaly v případě českých klientů loni Turecko, Řecko, Bulharsko a Egypt. Poněkud překvapivý je propad Chorvatska až na pátou příčku a Itálie na šesté místo. Slovenští turisté s cestovním pojištěním UNIQA žádali o intervenci asistenční službu v létě 2023 nejvíce rovněž v Turecku, a dále v Egyptě, Řecku a Chorvatsku.

Nejčastěji potřebovali pomoc zákazníci ve středním věku, za nimi třicátníci, a dále rodiče pro děti ve věku okolo 10 let. Necelé procento asistencí bylo poskytnuto klientům ve věku 80+ Nejstarším klientem, jenž potřeboval loni v zahraničí pomoc, byl muž s rokem narození 1931. Mezi zákazníky UNIQA s cestovním pojištěním, jež v létě 2023 využili pomoc asistenční sužby, byla téměř desetina ve věku 65+ (mezi Slováky 65+ to bylo 8 %).

Věk je významným faktorem pro výši nákladů při intervenci: zatímco u školáků činí průměrně asi 11 000 korun, u osob v produktivním věku dosahují průměrně na 30 000 korun. U lidí ve věku nad 65 let je to však téměř dvojnásobek: konkrétně loni v létě činily průměrné náklady na zásah u této věkové skupiny cca 58 000 korun.

Hospitalizace

Podíl případů, kdy bylo třeba postiženého léčit v nemocnici, činil loni v létě u českých klientů i u slovenských klientů shodně necelých 7 % ze všech intervencí. Nejvíce hospitalizací se loni týkalo úrazů a zlomenin dolních končetin. Z jiných diagnóz dominovaly problémy se zažívacím traktem.
Příkladem může být pojistná událost muže, jenž uklouzl při rekreaci u bazénu v Řecku a přivodil si pádem komplikovanou zlomeninu nohy. Byla nezbytná operace spojená s hospitalizací. Poté asistence UNIQA zajistila leteckou repatriaci do ČR ve speciálním režimu se zafixovanou nohou. Celkové náklady na případ činily bezmála milion korun.

Repatriace

Doprava postiženého zákazníka zpět domů bývá nejdražší součástí zásahu asistence k cestovnímu pojištění. Letos v létě bylo potřeba zorganizovat na 50 repatriací pro české klienty a 10 repatriací pro slovenské klienty. Celkem 8krát bylo nutné vypravit nejdražší letecké speciály nebo transporty na stretcherových lůžkách při těžkých úrazech nebo polytraumatech hlavy a páteře. „Náklady jdou u nich vždy do statisíců, ale mohou podle vzdálenosti a lokálních cen vyšplhat až do několika milionů korun. Zejména návraty z USA a Kanady jsou extrémně drahé,“ informovala Eva Trajboldová.

Levnější jsou transporty sanitkou s doprovodem lékaře nebo zdravotní sestry nebo nákup náhradní letenky (buď běžné, anebo business, vyžaduje-li to stav klienta); vždy ale záleží i na vzdálenosti.

Nejdražší pojistnou událostí loňské letní sezóny je právě i kvůli vysoké ceně repatriace české turistky, která si poranila hlavu a páteř při nešikovném skoku do hotelového bazénu v Egyptě. Se zdravotními obtížemi byla hospitalizovaná, a nakonec se nevyhnula ani operaci hlavy. Po zotavení byla leteckým speciálem přemístěna do nemocnice v Praze. Náklady vystoupaly na 2,5 milionu korun.

Dcera slovenské klientky hlásila celkový kolaps organismu matky v Turecku, která byla urgentně převezena do nemocnice na celkové testy. Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu bylo zapotřebí několikatýdenní hospitalizace, dokud nebyla natolik stabilní, aby mohla být letecky přepravena s lékařským doprovodem domů. Náklady na případ činily asi 2,2 milionu korun.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.