Rozšiřte náš tým

Lidé pojištěním chrání svoji budoucnost, říká velký průzkum BNP Paribas Cardif Pojišťovny

Pojišťovna BNP Paribas Cardif realizovala průzkum na vzorku 26 000 lidí ve 26 zemích na třech kontinentech (Evropa, Latinská Amerika a Asie), včetně České republiky.

Průzkum ukazuje, že lidé mají obavy především o svou finanční a sociální stabilitu. Budoucnost s výhledem do roku 2025 vidí respondenti převážně pozitivně a plánují žít aktivně. Lidé se také obávají nepředvídatelných životních událostí, finančních i fyzických. Pojištění těchto událostí je pak součástí pozitivního pohledu do budoucna.

V roce 2019 se lidé zabývali hlavně finančními a sociálními otázkami

Obavy, které vyjádřili dotázaní v různých zemích, se týkají zejména finančních a sociálních otázek: financování důchodů (pouze 39 % respondentů se domnívá, že je jejich situace v naprostém pořádku), sociální jistoty (43 %), péče o seniory (46 %) a dostatečné kupní síly (47 %).

Česká republika překračuje evropský průměr v mnoha ukazatelích kvality života, jako je bezpečnost, vzdělávání a školní docházka, kvalita zdraví a zdravotní péče apod. Pod evropským průměrem je ale oblast bydlení, u kterého nejsou lidé spokojeni s jeho kvalitou a velikostí, stejně tak s dostupností (míněno z hlediska vysokých nákladů na bydlení).

Více cílů a plánů na rok 2025

Téměř 75 % respondentů po celém světě tvrdí, že věří ve svou osobní budoucnost. Mezi jednotlivými regiony však existují značné rozdíly. Nejvýraznější byly v Asii, kde v Číně a Indii věří ve svou budoucnost 96 % respondentů, oproti 48 % v Japonsku.

Respondenti se nicméně obávali i různých životních událostí, přičemž finanční rizika (finanční ztráta nebo ztráta příjmu byla zmiňována v 72 %) převažovala nad fyzickými riziky (vážné onemocnění 70 %). Jedná se o nový vývoj ve srovnání s výsledky z roku 2008, kdy finanční rizika nepatřila mezi tři nejsilnější obavy.

Pokud jde o ambice do roku 2025, Češi mají podobné priority jako ostatní Evropané a projevují zvláště silnou touhu po cestování (86 %) a vylepšení domova (nákup vybavení či zdokonalování svého bydlení 77 %).

Pojištění pro ochranu před nečekanými životními událostmi

Nejvíce lidí se pojišťuje proti nepředvídaným životním událostem. Přestože se více než 60 % respondentů (v Asii 72 %) cítí dobře chráněno, téměř 67 % (v Asii 83 %) plánuje uzavřít pojištění na ochranu před životními událostmi jako jsou finanční ztráty, smrt, nehody, zdravotní postižení, nemoc, rodinné události, krádež, napadení atd.

Pojištění umožňuje také lidem zajistit se do budoucnosti. Kromě úspor a disponibilního příjmu (58 %) lidé chtějí pomocí pojištění chránit rodinu a majetek (28 %). 23 % předpokládá půjčku na realizaci svých projektů. Pojištění tedy bude hrát v příštích letech klíčovou roli, protože se bude zásadně dotýkat prostředků, které lidé hodlají použít k realizaci svých plánů. Pocit jistoty získaný díky pojištění je důležitý, lidem umožňuje jednat a sebejistě hledět do budoucnosti. Přibližně polovina české populace nemá velké obavy z neočekávaných životních událostí nebo nehod, ale pouze 7 % se cítí velmi dobře chráněno.

Pojištění úvěrů i půjčky na zabezpečení a usnadnění osobních plánů

Úvěr lidé nejčastěji používají na financování velkých projektů: 51 % respondentů si vzalo hypotéku na pořízení nemovitosti a 72 % očekává, že si úvěr na bydlení vezme v budoucnu. Mezi další plány patří úvěr na auto, ten plánuje 56 % dotázaných.

Úvěr však může být zdrojem obav: 69 % respondentů se domnívá, že vážné onemocnění by mohlo vést k neschopnosti splácet hypotéku. 67 % v této souvislosti uvádí pracovní neschopnost a pracovní úrazy, zatímco ztrátu zaměstnání a smrt uvádí 66 % a 64 % respondentů. Tyto obavy se zdají být opodstatněné, protože 36 % respondentů uvedlo, že se dříve při splácení půjčky setkali s obtížemi (napříč všemi kategoriemi životních událostí). Tento podíl vykazuje významný nárůst: v roce 2008 pouze 22 % respondentů uvedlo, že mělo problémy se splácením úvěru.

V České republice je pojištění úvěrů všeobecně známé.  Téměř 65 % české populace prohlašuje, že je motivováno uzavřít pojištění schopnosti splácet úvěr. Nejčastěji se jedná o hypoteční úvěr (téměř 50 %) nebo spotřebitelský úvěr (35 %). Hlavními riziky, kterých se Češi při splácení úvěrů obávají, jsou vážné onemocnění (79 %), zdravotní postižení (76 %), úraz (76 %), ztráta zaměstnání (75 %), smrt (75 %) a pracovní neschopnost (72 %).

Pojišťovna BNP Paribas Cardif realizovala průzkum na vzorku 26 000 lidí ve 26 zemích na třech kontinentech (Evropa, Latinská Amerika a Asie). Cílem bylo posoudit potřebu osobního pojištění a analyzovat změny spotřebitelského chování a očekávání vůči pojištění. Průzkum provedla výzkumná agentura Ipsos.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.