Rozšiřte náš tým

Mobilní aplikace “AXA DRIVE” testuje silné i slabé stránky řidičů

AXA jako první pojišťovna na českém a slovenském trhu nabídne řidičům k testování jednoduchou mobilní aplikaci, která dokáže aktivně sledovat a vyhodnotit styl jízdy řidiče. Nepřetržitě a automaticky (po dobu jízdy) sbírá data o nebezpečných manévrech. Po skončení jízdy poskytne řidiči přehlednou osobní zpětnou vazbu, včetně konkrétních doporučení, jak se zlepšit a jezdit bezpečněji. Nad aplikací převzal záštitu BESIP, hlavní koordinační orgán bezpečnosti silničního provozu v ČR působící pod Ministerstvem dopravy, který bude jejím prostřednictvím dávat řidičům tipy na bezpečnou jízdu. Bezpečnou jízdou si řidiči budou moci „vyjezdit“ slevu na povinném ručení.

Spolehlivé inovativní digitální technologie AXA Drive umí identifikovat například prudké zrychlení, brždění, zatáčení, překračování povolené rychlosti, nebo i agresivní jízdu v místech se zvýšeným rizikem nehod.

„Spuštění aplikace je další z kroků, kterým se AXA posouvá do role partnera svých klientů,“ uvádí ke spuštění aplikace generální ředitel skupiny AXA v České republice na Slovensku Robert Gauci. „Naším hlavním úkolem je pokrýt škodu v nepříznivých životních situacích. Stejně tak se orientujeme na prevenci, abychom našim klientům pomáhali negativním událostem předcházet. Z takového partnerského svazku těží obě strany. Naším posláním je pomáhat lidem žít lepší a snazší život. A spuštění aplikace AXA Drive je jeden z dílčích kroků k dosažení tohoto cíle,“ doplňuje Robert Gauci.

Součástí AXA Drive jsou i osobní tipy, které se uživatelům aplikace zobrazují na základě jejich stylu řízení. „Aplikace dokáže vyhodnotit i takové momenty a detaily v jízdním stylu, které řidiči sami často podceňují. Ty však patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Jsme rádi, že prostřednictvím AXA Drive budeme moci dávat řidičům tipy na bezpečnou jízdu“, komentuje spuštění testovací verze aplikace šéf BESIP působícím pod Ministerstvem dopravy Martin Farář.

Sledování kritických momentů jízdy 24/7

Mobilní aplikace efektivně využívá hardwarové výbavy mobilních telefonů. Například akcelerometru, gyroskopu a GPS modulu. Systém všechna získaná data zpracuje, a to včetně informací získaných z mapových podkladů o projížděné trase a aktuálních dat z monitorovacích satelitů. Automaticky jsou do vyhodnocení zahrnuta i relevantní meteorologická data, respektive specifika denní/noční jízdy. To významně rozšiřuje kvalitu a autenticitu dopravních statistik, které řidič získá okamžitě po skončení jízdy, včetně grafu zrychlování, předjíždění, zatáčení a brždění.

„Nechceme být pro naše klienty partnerem jen na papíře a AXA Drive je toho důkazem. Aplikace může řidičům pomoci vylepšit jejich jízdní schopnosti a ještě se u toho pobavit. Za bezpečnou jízdu získávají body, při hazardním řízení je naopak ztrácí,“ uzavírá Frederic Boulanger, ředitel neživotního pojištění a člen vedení skupiny AXA v České republice na Slovensku.

Široký výběr doporučení, které AXA Drive nabízí, ocení také méně zkušení řidiči. Mohou si zobrazit například tipy, které jsou v komunitě aplikace oceňovány ostatními uživateli nejvíce. Na mapách, které jsou dostupné pro každou ukončenou jízdu a řidiči se k nim mohou kdykoliv vracet, si mohou zároveň zobrazit a připomenout kritická místa a před další cestou se tak vyvarovat opakování chyb.

Testovací verzi aplikace lze stáhnout z Google Play (pro uživatele telefonů se systémem Android) či AppStore (pro uživatele telefonů se systémem iOS). Testovací verze je otevřená připomínkám řidičů, kteří mohou své návrhy na zlepšení zasílat prostřednictvím aplikace. AXA Drive je díky vstřícnému uživatelského prostředí vhodná i pro technologicky méně zdatné uživatele, včetně seniorů. Je volně dostupná pro každého řidiče, nejen klienty skupiny AXA. Tak tomu budu i po spuštění ostré verze, o které bude skupina AXA informovat.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.