Rozšiřte náš tým

Mobily a jiná zařízení ohrožují bezpečnost silničního provozu více než alkohol

Tvrdit, že mobily a jiná moderní zařízení ohrožují bezpečnost silničního provozu více než alkohol, je hodně odvážné. Nicméně aktuální výsledky studie nazvané Rozptylování za volantem jasně ukazují, že moderní technologie řidiče skutečně odvádějí od činnosti, které by se za volantem měli věnovat naplno – řízení vozu.

Ostatně souhrn zjištění to potvrzuje více než dostatečně:

  • Moderní technologie rozptylují řidiče neustálým přílivem nových informací.
  • Každý druhý motorista byl někdy potrestán za telefonování za volantem.
  • 74 % respondentů průzkumu uvedlo, že se cítí být rozptylováni technologiemi.

Technologie trumfují alkohol

Zatímco ještě před pár lety byl hlavní příčinou nehod na silnicích alkohol nebo lépe řečeno snížená schopnost řídit v důsledku požití alkoholu, v současné době se nejčastěji bourá kvůli technologiím, resp. v důsledku vyrušení či ztrátě pozornosti z důvodu využívání moderních technologií, jako jsou chytré mobilní telefony, navigace a podobná zařízení.

Podle nejnovější studie Allianz Zentrum für Technik jasně ukázala, že v okamžiku, kdy řidič věnuje pozornost některému ze zařízení, která mají zjednodušovat jeho život, výrazně vzroste riziko, že dojde k nehodě. Podle statistik zavinily (samozřejmě nepřímo) informační, komunikační a zábavné technologie více nehod, než alkohol.

Celých 60 procent respondentů průzkumu, kteří se stali v posledních třech letech účastníky nehody, uvedlo, že při řízení používali mobilní telefon. Mezi těmi, kdo ve sledovaném období nebourali, stejně odpovědělo jen 37 %.

Z výše uvedených důvodů navrhuje Allianz Versicherungs, aby byla zakázána možnost zadávat do navigace nový cíl za jízdy. Drobnost, ale podle všeho může přispět ke snížení nehodovosti.

Legislativa vs. výrobci automobilů

Přestože se např. v Německu aktuálně jedná o zákazu používání tabletů za volantem, čímž by se zpřísnila pravidla dosud platná pouze pro mobilní telefony, studie připomíná, že výrobci automobilů de facto jdou proti této snaze. Do nových aut totiž přímo zabudovávají stále více technologií, které mohou za jízdy řidiče rozptylovat. A zakázat jejich používání během řízení bude asi hodně obtížné.

Podle průzkumu zhruba každý druhý řidič (46 %) při řízení telefonuje a necelá čtvrtina (24 %) čte nebo posílá textové zprávy. Asi tři čtvrtiny respondentů (74 %) přiznalo, že se nechají pravidelně rozptylovat používáním moderních technologií ve vozidle. 39 % účastníků průzkumu pracuje při jízdě s navigací.

Pomohou zákazy?

Na základě svých zjištění navrhuje Allianz zpřísnit podmínky pro používání moderních technologií v automobilech. Kromě již platného zákazu telefonování a jiného používání mobilních telefonů (a chystaného zákazu používání tabletů) by tak např. nemělo být možné již zmiňované zadávání cílů do navigace a jiné úkony (např. vyhledávání kontaktů v palubním systému) za jízdy. Kromě toho pojišťovna podporuje povinné zavedení nouzových brzdných systémů a systémů pro sdílení informací o nouzových situacích.

Zda navrhované zákazy a omezení povedou ke snížení nehodovosti samozřejmě nelze říci jednoznačně. Každopádně výsledky průzkumu jasně ukazují, že moderní technologie patří k nejčastějším příčinám nehod a pokud by se podařilo alespoň z části omezit jejich vliv na řidiče, počet havárií by mohl klesnout.

Zdroj: Allianz Deutschland

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.