Rozšiřte náš tým

Motoristé na dovolené: co dělat při nehodě nebo odcizení auta v cizině

Na prahu hlavní sezóny cestování jsme připravili důležité pokyny pro motoristy, které na cestě v zahraničí potká dopravní nehoda, či dokonce o vozidlo přijdou přičiněním zlodějů.

Nehoda

Dojde-li v cizině k nehodě, hlavní je co nejrychleji dostat všechny pasažéry havarovaných vozidel do bezpečí mimo vozovku, v případě potřeby jim poskytnout první pomoc, přivolat záchranku a řádně označit místo výstražným trojúhelníkem. Zúčastněné osoby si musí rovněž ihned obléci bezpečnostní reflexní vesty z povinné výbavy.

Nejste-li si jisti dalším postupem, vždy kontaktujte asistenční službu ke svému pojištění auta – doporučujeme zadat si telefon na ni do mobilu už před odjezdem. Ta Vám pomůže nejen radou, ale je schopna se i aktivně zapojit do celého procesu vyřízení nehody s místními institucemi.

Pokud nehodu zaviníte, jste povinni poškozenému sdělit všechny důležité údaje o sobě i o vozidle, zejména jméno a adresu vlastníka auta, pojišťovny, u níž máte povinné ručení, registrační značku auta i číslo zelené karty. Spolu s ostatními účastníky musíte vyplnit formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, přidat plánek místa nehody a pořídit fotodokumentaci. Místní policii přivolejte podle lokálních pravidel (s nimi Vám pomůže asistenční služba k pojištění), jinak jen neshodnete-li se s protistranou na interpretaci průběhu události nebo nespolupracuje-li. Policejní protokol podepište jen v případě, souhlasíte-li s údaji v něm uvedenými, případně připojte svoji verzi události. Vyžádejte si rovněž jména a adresy ostatních účastníků, jejich pojištění k autu, a také kontakty na případné svědky. Po návratu do ČR předložte spolu s hlášením škody všechny dokumenty a fotografie své pojišťovně. Pojišťovna kontaktuje poškozeného a celou škodu s ním vypořádá.

Pokud jste naopak poškozeným účastníkem, platí prakticky stejný postup. Vlastník vozidla, jenž kolizi zavinil, by měl událost ohlásit ve své zemi svojí pojišťovně, u níž má povinné ručení, a ta by mi měla s Vámi škodu podle dokumentace vyřídit. Poškozený se může po návratu obrátit s nárokem přímo na pojišťovnu viníka v jeho zemi, případně na tamější národní kancelář. Došlo-li k nehodě na území Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Tam Vám poradí, která pojišťovna u nás je škodním zástupcem (partnerem) dotyčné pojišťovny v ČR.

Pokud uplatníte svůj nárok na více místech, vždy informujte, kde jinde jste ho už vznesli. Z povinného ručení máte nárok vždy jen na jedno odškodnění. Vícenásobná výplata za jednu událost je protiprávní.

Odcizení auta

Je-li Vaše auto během pobytu v zahraničí ukradeno, je třeba událost nahlásit místní policii. Je-li vůz vybaven satelitním sledováním (například telematickou jednotkou UNIQA SafeLine), kontaktujte ihned po zjištění asistenční službu k pojištění. Ta může auto lokalizovat a v součinnosti s místní policií dohledat a vrátit majiteli.

Odcizení auta je třeba rovněž nahlásit i pojišťovně v ČR, u níž máte havarijní pojištění s krytím pro takový případ, a to nejpozději do 14 dnů od zjištění ztráty.

Je-li pátrání neúspěšné, vystaví policie v zemi krádeže dokument Usnesení o ukončení pátrání. Ten je potřeba spolu s doklady a klíčky k autu předat pojišťovně. Pojišťovna vyplatí náhradu do 15 dnů od shromáždění veškerých podkladů a ukončení šetření pojistné události.

Krádež věcí z vozidla

Je-li Vaše auto během pobytu v cizině vykradeno, je třeba událost rovněž nahlásit místní policii a vyžádat si protokol. Postup je analogický, jako v případě odcizení celého vozidla. Pojištění věcí v autě se liší pojišťovnu od pojišťovny. Máte-li připojištěna zavazadla, vztahuje se například v UNIQA krytí na věci ve střešním boxu, nosiči a v zavazadlovém prostoru, dojde-li ke krádeži v době od 5 d 22 hodin. Přes noc nemohou věci zůstat ani skryté v zamčeném prostoru (ledaže má klient speciální připojištění od UNIQA i na noc).

Zavazadla a vybavení nelze rovněž nechávat viditelně v kabině vozu, na tu se krytí z pojištění běžně nevztahuje, a to ani na hlídaných parkovištích (pouze u speciálního připojištění zavazadel od UNIQA se poskytuje pojistná ochrana do 20 % ze sjednané pojistné částky).

V UNIQA pojišťovně lze čerpat náhradu za zabezpečené a skrytě uložené věci v zavazadlovém prostoru auta a ve střešním boxu také z pojištění domácnosti („pojištění věcí při sobě“), a to na území Evropy.

Dojde-li ke krádeži částí vozidla (například xenonové reflektory, zabudovaná navigace apod.), je třeba přivolat policii a sepsat protokol o události. Náhradu za tyto součásti vozu lze čerpat po návratu do ČR z havarijního pojištění, eventuálně speciálních připojištění.

Vždy se vyplatí poradit se s asistenční službou na telefonní lince, která je v provozu nepřetržitě, aby byl Váš postup při podobných událostech správný a zjednodušil proces vyřízení Vaší škody.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.