Rozšiřte náš tým

Může pojištění nebýt náročné na poradenství?

V rozhovoru s technickým ředitelem UNIQA pojišťovny Martinem Rotkovským, který zveřejnil odborný server oPojištění.cz, se objevilo souvětí, které dle našeho názoru jasně identifikuje rozdíly mezi pohledem pojišťoven a pojišťovacích makléřů a poradců na poradenství a následný servis při sjednávání a správě pojistných smluv.

„I nám se v minulosti dobře osvědčily produkty ve formě skládačky, kde je k dispozici řada relativně jednoduchých „kostiček“. Ty jsou snadno pochopitelné a klient na konci bezpečně ví, co v jeho smlouvě bude a co nikoli. Nevznikají proto ani významné nároky na příliš sofistikované poradenství.“

V čem je problém, respektive rozpor? V pocitu zástupců pojišťoven, že některé typy pojištění lze nastavit tak, aby si klient dokázal vybrat všechny typy rizik, která ohrožují jeho majetek nebo zdraví a život, a bez „sofistikovaného poradenství“ uzavřel pojistnou smlouvu, jež jej dokonale ochrání. Jenže ono to dost dobře možné není. Ze zcela prostého důvodu. Pokud se zájemce v problematice pojištění – a je vcelku nepodstatné, zda se pojistka týká nemovitosti, domácnosti, cestování nebo auta (o úrazových a životních pojištěních raději nemluvme) – dobře nevyzná, vždy hrozí, že reálné riziko nedokáže odhadnout.

Podobná dobromyslná prohlášení (v žádném případě pana ředitele nepodezírám, že by význam práce poradců zlehčoval) pojišťovacímu trhu příliš neprospívají. Už tak nepříliš vysoké společenské postavení pojišťováků totiž dál snižuje. Nebo lépe řečeno, naznačuje, že jejich znalosti a zkušenosti nejsou v některých případech důležité. To je ovšem velký omyl. A nám –  pojišťovacím makléřům a poradcům snažícím se o poctivé řemeslo – nezbývá nic jiného, než zas a znovu vysvětlovat, že pojištění – má-li poskytovat očekávanou míru ochrany – vyžaduje nemalé know-how. Bez něj (možná až příliš často) se zapomíná na rizika, která sice pojištěného nenapadnou, nicméně poradce by jej na ně měl upozornit. Tedy pokud by při uzavírání pojistné smlouvy byl účasten.

Narážky na jednoduchost některých pojistných produktů a diskuse o nepotřebnosti sofistikovaného poradenství možná mají naznačit, že se pojišťovny snaží vytvářet stále jednodušší produkty, jejichž správné sestavení zvládne i úplný laik. Ovšem ouha. Laik přece vůbec nemá představu, jaká rizika jeho majetek, zdraví nebo život ohrožují, či co se skrývá ve velmi obsáhlých, navíc povětšinou elektronicky předávaných pojistných podmínkách, smluvních ujednáních, speciálních ujednáních a dalších souvisejících dokumentech. Navíc lze dojednat množství individuálních změn, úprav a doplňků. A nedej bože, aby klient charakterem svého majetku (hodnota, struktura, vlastnictví sbírek, uměleckých děl či zbraní) nezapadal do některého chlívečku navrhnutého pojišťovnami pro masu.  Což, jak ukazují zkušenosti, hrozí téměř vždy. A vždy se pak na něco zapomene. A to zpravidla na potenciální problém, který je z jeho hlediska velmi důležitý. A při pojistné události se hrozně diví, jak je možné, že se něco takového mohlo stát.

Pojišťovací poradenství je důležitou součástí zpracování a správy pojistných smluv i řešení případných pojistných událostí. A pokud budou i manažeři pojišťoven přemýšlet tak, že jejich klienti poradce nepotřebují, nepomůžou nikomu. Ani sobě, byť čas od času jistě jejich firma ušetří při plnění (například z důvodu podpojištění, netransparentní definice požáru, nemluvě o struktuře majetku, počtu staveb k bydlení, vedlejších staveb, oplocení bazénů, skleníků, pergol, markýz a mnoha dalších „drobností“), čímž však pochopitelně vyvolá nevoli pojištěného, ale ani klientům. Ti totiž na svou neznalost doplatí. A to v okamžiku, kdy budou nejvíc potřebovat, aby je někdo podpořil, případně, aby jim někdo zaplatil vzniklou škodu. Pojišťovny totiž nenesou ze zákona ani z pojistných podmínek jakoukoli odpovědnost za stanovení pojistné částky či za stanovení potřebných rizik. Veškerá tato odpovědnost zůstává na klientovi. Ale částečně se dá přenést třeba na pojišťovacího makléře. Jenže jeho služby musí chtít klient využít. A pokud mu pojišťovna, případně její manažer naznačí, že pojištění je tak jednoduché, že žádnou radu ani pomoc nepotřebuje, pravděpodobně se rozhodne jinak.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.