Rozšiřte náš tým

Na sjezdovkách: Dodržujte pravidla a pojistěte sebe i rodinu

Počet zraněných lyžařů a snowboardistů na českých horách dlouhodobě neklesá. Pokud o jarních prázdninách vyrážíte na bílé svahy, nezapomeňte se pojistit a dodržovat pravidla bezpečného pohybu po sjezdovkách. Slavia pojišťovna nabízí řadu variant cestovního pojištění včetně balíčku Zima pro jednotlivce i rodiny.

Počet úrazů na horách neklesá

Podle vlastní výroční zprávy za rok 2017 zasahovala Horská služba České republiky – jejímž partnerem je i Slavia pojišťovna – v 9166 případech. 7899 zásahů bylo spojeno s ošetřením zraněných, více než 5000 z nich si svůj úraz přivodilo v souvislosti se sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem. Celkový počet zásahů byl navíc nejvyšší od roku 2005. Je tedy zřejmé, že přes stále vyšší osvětu a rozšířené používání ochranných pomůcek jako jsou přilby nebo chrániče páteře jsou zimní sjezdové disciplíny stále poměrně rizikovou aktivitou, jejíž případné následky nelze brát na lehkou váhu.

Zásahy Horské služby ČR – 1.12. – 30.11.2017

Druhy zranění / Poraněná část těla

  • Poranění kloubu 2945 / Dolní končetina 4679
  • Pohmožděnina 2805 / Horní končetina 3269
  • Zlomenina 2004 / Hlava 1784
  • Rána 1643 / Hrudník 691
  • Bezvědomí 318 / Záda 577
  • Úmrtí 42 / Břicho, pánev 370
  • Jiná poranění 1193

Pojištění jako cesta k minimalizaci následků úrazů při zimním sportu

Slavia pojišťovna nabízí řadu balíčků cestovního pojištění, bez zbytečně pojištěných rizik. „Uvědomujeme si, že zejména v čase jarních prázdnin a zimního období obecně je pro naše občany důležité sjednat si takové cestovní pojištění, které za rozumnou cenu sníží dopady případných zranění a úrazů v souvislosti se sportem,“ říká Václav Geletič, produktový manažer Slavia pojišťovny.

„Zvýšení limitů pro krytí nákladů na léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti patřilo k hlavním prioritám právě při tvorbě balíčku Zima – cestovního pojištění, které aktuálně nabízíme našim věrným i novým klientům. Částka, kterou investujete do pocitu jistoty pro sebe i své rodinné příslušníky, je přitom v příznivé cenové relaci. Například cestovní pojištění týdne lyžování v Alpách pro rodinu se dvěma dětmi se pohybuje již od 28 Kč/den/rodinu, bez nutnosti připojišťovat lyžování jako rizikový sport.,“ dodává Geletič.

„Cestovní pojištění Slavia pojišťovny je navíc možné sjednat a uhradit i online, rychle a pohodlně přímo z vašeho domova či kanceláře,“ uzavírá Václav Geletič.

Pravidla bezpečného pohybu na sjezdových tratích

Každý, kdo se pohybuje na sjezdovce, by měl v zájmu svém i s ohledem na ostatní dodržovat jednoduchá pravidla, která mohou možnost vzniku úrazu a následných životních komplikací významně snížit. Ať už vyrazíte na hory sami, ve společnosti přátel nebo s rodinou, doporučujeme dodržovat „Deset pravidel pro pohyb na sjezdových tratích“, které vydala Mezinárodní lyžařská federace (Fédération Internationale de Ski).

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Jezděte s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidíte. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musíte přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře nebo snowboardistu jedoucího před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení
Nezdržujte se zbytečně na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje zasahujícím záchranářům.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.