Rozšiřte náš tým

Nadace Kooperativy podpořila pilotní projekt Pátý stupeň

Nadace Kooperativy podpořila pilotní projekt organizace Asistence, která pomáhá lidem s postižením žít svobodný a plnohodnotný život podle svých představ. Pěti lidem s těžkým tělesným postižením uhradila Nadace Kooperativy náklady na osobní asistenci v takovém rozsahu, v jakém ji opravdu potřebují, nad rámec stávajícího příspěvku na péči.

Stávající příspěvek na péči totiž nedokáže pokrýt ani základní potřeby těchto lidí. Sociologická studie, kterou v úterý, 16. 5. 2023, Asistence zveřejnila, popisuje dopady pilotního projektu na životy jeho účastníků, jejich rodin i práci jejich asistentů. Podle studie využívali účastníci projektu osobní asistenci v průměru 12 hodin denně, což je více než dvojnásobek počtu hodin, které využívali před zahájením projektu, aby mohli svobodně žít.

Současný příspěvek na péči v nejvyšším, čtvrtém stupni závislosti, který činí 19 200 korun, pokrývá lidem s postižením pomoc pouze na necelých 5 hodin denně. To vystačí maximálně na nejnutnější úkony během dne – vstávání, uléhání, přesun z lůžka na vozík, osobní hygienu, oblékání, svlékání, stravování. Na řadu běžných činností zajišťujících základní potřeby se už ale nedostane. „Projekt Pátý stupeň ukázal, že pokud lidé s postižením mají dostatečnou podporu, tak se kvalita jejich života zásadně zvyšuje,“ popisuje Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s.

S asistencí v potřebném rozsahu přestávají prožívat permanentní stres a obavy, že si nestihnou zajistit ani to nejzákladnější. Přináší jim to svobodu v tak elementárních potřebách jako je napít se nebo dojít si na toaletu, když to zrovna potřebují. Konečně se mohou i spontánně rozhodovat o tom, co a jak udělají. Navíc se snižuje tlak na to, aby část asistence zajišťovaly jejich rodiny a mohou tak se svými rodiči udržovat vztahy, které nejsou zatížené dlouhodobě neudržitelnou péčí o již dospělé děti.
Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, která za vládu studii převzala, podpořila nutnost změny těmito slovy: „Z vlastní zkušenosti s prací s lidmi s postižením vím, že nedostatek osobní asistence je dosud dluhem naší společnosti vůči tisícům lidí, kteří nemají zajištěnou podporu v rozsahu, který by jim umožňoval svobodně žít. Lidé s postižením se na mě obrací, že jejich práva vyplývající z Úmluvy OSN i české legislativy nejsou naplňována. Věřím proto, že závěry studie zohlední MPSV v nejbližší úpravě zákona o sociálních službách.”

Nadace Kooperativy je dlouhodobým partnerem Asistence, o.p.s. ,“Považujeme za důležité umožnit důstojně žít i lidem s těžkým zdravotním postižením. Asistence to dělá nejen formou terénní pomoci osobních asistentů, ale i akcentem na potřebné systémové změny. Individualizovanou formu podpory pro lidi s postižením považujeme za krok, který je nezbytné učinit a rádi v tom Asistenci podporujeme,” vysvětluje důvody podpory projektu ředitel nadace Milan Medek.

Studie podrobně a na konkrétních příkladech ukazuje, co se při navýšení rozsahu osobní asistence změnilo. „Přes den jsem se mohl věnovat různorodým aktivitám a ne jen koukat před sebe v prázdném bytě. Konečně jsem se mohl cítit bezpečně i v noci díky asistentům, kteří mě pravidelně polohovali. Nedocházelo tak ke vzniku proleženin, které mi působí vážné problémy. Mohl jsem se více zaměřit na péči o vlastní zdraví,“ uvádí Michal Novotný, jeden z účastníků projektu.

„Dostupnější a rozsáhlejší osobní asistence klientům přinesla mnohem větší míru svobody v tom nejpraktičtějším smyslu. Mohli si kdykoliv svléct bundu, aby jim nebylo horko. Napít se, když měli žízeň. Dojít si na toaletu a nečekat další tři hodiny, než budou s asistentem nebo asistentkou,“ popisuje praktické dopady individualizované podpory autor výzkumné zprávy Jan Paleček ze spolku TUDYTAM.

Studii s výsledky a zkušenostmi z ročního projektu zpřístupní Asistence veřejnosti, státní správě i odborníkům. I nadále bude usilovat, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo pátý, individualizovaný stupeň příspěvku na péči. Další iniciativou je připravovaná konference “Jak umožnit lidem s postižením svobodně žít,” která se uskuteční 25.5. v Poslanecké sněmovně. Promluví na ní například ředitelka Independent Living Institute Jamie Bolling ze Švédska, kde je individualizovaný systém pomoci lidem s postižením již řadu let realitou.

Celou studii dopadů projektu Pátý stupeň „Konečně normální život“ si můžete stáhnout na www.asistence.org/studie, stránka projektu: www.patystupen.cz.

Zdroj: Nadace Kooperativy.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.