Rozšiřte náš tým

Náklady na repatriaci z dovolené mohou svou výší turisty zaskočit

Příjemné období letních dovolených je tady. Velká část české populace vyjíždí do ciziny k moři nebo za poznáním. Ale může se stát, že kvůli nehodě, úrazu nebo onemocnění musí rekreant neplánovaně do nemocnice. Aby se zdravotní stav postiženého dopravou domů nezhoršil, je často třeba řešit i speciální transport. A ten bývá opravdu hodně drahý. I na tuto situaci myslí cestovní pojištění.

Krytí pro případ nutného speciálního transportu zraněné či nemocné osoby zpět do ČR je součástí pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění. Vzhledem ke zkušenostem, které s ním pojišťovny mají, doporučujeme nepodceňovat výši pojistné částky. Například UNIQA nabízí bezpečný limit pojistného plnění na tento účel ve výši 5 až 10 milionů korun. Klient by měl volit pojistnou částku podle destinace, kam se v zahraničí chystá, a podle lokální cenové hladiny. Samozřejmě například na Slovensku lze sjednávat i nižší limit plnění, zatímco pro USA, asijské státy a Austrálii je pětimilionová částka více než vhodná. Také repatriace ze severských zemí v Evropě stojí v případě vypravení leteckého speciálu téměř vždy více než 2 miliony korun.

Pro repatriaci se využívají sanitky, speciálně vybavené ambulantní vozy, pravidelné letecké linky nebo letecké speciály. Posledně jmenované jsou samozřejmě nejdražší. Součástí je potřebný lékařský doprovod a další personál podle konkrétních okolností, a to i v případech, kdy se využije k návratu domů běžná letecká linka.

Letí-li klient zpět do ČR běžnou linkou, zpravidla se z cestovního pojištění zakoupí extra sedadlo nebo dvě, případně business třída pro zajištění prostoru a pohodlí. Takové řešení se využívá hlavně u úrazů dolních končetin. Letadlo lze vybavit i tzv. stretcherem (zdravotním lehátkem upevněným na trojsedačku). Pro klienta s vážnějším zraněním/onemocněním může letět i letecký speciál s lékařským vybavením a personálem, případně ještě extra upravený letecký speciál pro umožnění nástupu nepohyblivých osob, například po úrazu míchy. K dispozici jsou i speciální letouny pro pohyb v nízkých letových hladinách v zájmu zachování stálého tlaku v kabině. Tento typ repatriace je určen pro osoby s plicními potížemi, například při zápalu plic nebo po tonutí, kdy mají na plicích vodu. Klientům pojišťovna po pojistné události zajistí také nezbytnou obsluhu na letišti, péči o jejich zavazadla i přímý převoz z letiště do nemocnice v ČR.

V případě potřeby vypravit speciální letecký transport jsou globálně oslovovány všechny dostupné společnosti zaměřené na tuto dopravu. Děje se tak elektronicky na k tomu určeném portálu, který umožňuje okamžitý přehled o dostupných strojích a destinacích. Ceny stoupají hlavně v letní sezóně dovolených, kdy je o leteckou repatriaci zvýšený zájem, a to nezřídka až na dvojnásobek.

UNIQA ročně organizuje několik stovek repatriací sanitními vozy (asi 60 %) nebo letecky
(40 %). Loni například zajišťovala repatriaci klienta z Indie letadlem po úrazy hlavy a mozku. Náklady pojišťovny se blížily 3 milionům korun. Také letecký speciál přepravující turistku z Itálie, která si zlomila obě nohy při turistice v horách, stál loni v září bezmála milion korun.

Podobné zkušenosti hlásí i zahraniční pojistitelé. Například nedávný transport rakouské turistky z Tahiti, kde onemocněna těžkým zápalem plic, zpět do Vídně stál pojišťovnu včetně 14denního léčení v místě pobytu 285.000 EUR (asi 7,4 milionu korun). A průměrné náklady na ambulantní let při repatriaci vzrostly v Rakousku za posledních 10 let více než trojnásobně.

Cestovní pojištění se sjednává bez spoluúčasti, takže v případě dostatečných pojistných limitů klient neplatí nic.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.