Rozšiřte náš tým

Největším rizikem pro firmy jsou kybernetické hrozby, ukazuje Allianz Barometr rizik 2020

Z odpovědí více než 2700 odborníků na vývoj rizik ze 102 zemí světa vyplývá, že největší nebezpečí pro firmy všech velikostí pro letošní rok představují kybernetické hrozby. Riziko přerušení provozu se po 7 letech na vrcholu žebříčku ocitlo na druhém místě. Na třetím skončily podle studie Allianz změny v legislativě a regulaci.

Na zvyšující se rizika související s informačními technologiemi upozorňuje nadnárodní společnost Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), která průzkum provádí, již řadu let. Kybernetické hrozby se na první místo žebříčku téměř vyšplhaly už loni, prvenství jim uniklo o pár procent odpovědí. Zatímco v letošním průzkumu je za největší riziko označilo 39 % oslovených expertů, ještě například před 7 lety se umístily na 15. místě s pouze 6 % hlasů.

Největší podnikatelská rizika pro rok 2020

„Incidenty se stávají závažnějšími, čím dál tím častěji se velké společnosti ocitají pod sofistikovanými útoky a čelí požadavkům obřího výkupného. Před pěti lety se typické výpalné pohybovalo v řádu desítek tisíc dolarů. Teď může jít o miliony,“ uvádí Marek Stanislawski, zástupce globálního ředitele pro kybernetiku v AGCS. Nebezpečí ale nespočívá pouze v hackerských útocích a úniku dat. Kybernetické hrozby v sobě zahrnují také technické či lidské chyby, které mohou vyústit ve výpadek systému a následnou finanční ztrátu.

Riziko přerušení provozu, které se celkově umístilo na druhém místě, tak jde s kybernetickými hrozbami často ruku v ruce. Neméně závažné dopady může mít ale také nebezpečí, které se umístilo na třetím místě, o příčku výše než loni – změny v legislativě a regulaci. Míněno nová cla, sankce, opatření související s Brexitem a protekcionismus. Podle AGCS bylo jen loni na celém světě vytvořeno přes 1300 nových obchodních bariér.
Firmy by se měly lépe připravit také na rizika související se změnou klimatu a nevyzpytatelností počasí – toto nebezpečí se nově umístilo na 7. místě, historicky nejvýše.

TOP 10 rizik pro firmy po celém světě pro rok 2020

  1. Kybernetické hrozby
  2. Přerušení provozu
  3. Změny v legislativě a regulaci
  4. Přírodní katastrofy
  5. Vývoj finančního trhu
  6. Požáry a exploze
  7. Klimatické změny
  8. Ztráta reputace nebo hodnoty značky
  9. Nové technologie
  10. Makroekonomický vývoj

Celou studii Allianz Risk Barometer v angličtině si můžete stáhnout zde.

Zdroj: Allianz pojišťovna

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.