Rozšiřte náš tým

Nepodceňujte setkání s nosorožcem! Aneb kuriózní případy Allianz ze zahraničí

Průměrný cestovatel stráví během roku s pojištěním Allianz v zahraničí více než 14 dnů. Na pojistném plnění jim vyplatí desítky milionů korun. Třikrát častěji musí pracovníci asistenčních služeb zvedat telefony během dovolených, aby přijali volání klientů, které v zahraničí postihla nepříjemnost. Bolest zubů a nutné ošetření patří k těm banálnějším hlášením. Občas však operátoři cestovatelům pomáhají i v kuriózních situacích. Nedávno byl například v Jižní Africe český turista na procházce v rezervaci sražen útočícím nosorožcem, který mu rozdrtil levé rameno.

„Muže dopravili do nejbližší nemocnice, ale vzhledem k neschopnosti tohoto zařízení ošetřit podobný typ úrazu, byl po několika hodinách odvezen do jiné. Doporučená operace naštěstí nebyla akutní, a proto se po konzultaci s lékaři rozhodl podstoupit lékařský zákrok až v České republice. Kvůli povaze zranění letěl komerční leteckou linkou v business třídě. Jen náklady na letenku dosáhly téměř 70 tisíc korun,“ popisuje čerstvou pojistnou událost Jana Slavíková, vedoucí cestovního pojištění Allianz pojišťovny.

Jiný klient musel být v zahraničí hospitalizován s diagnózou horečky dengue, bolestivým virovým onemocněním, které přenášejí komáři. Proto zmeškal plánovaný návrat zpět do vlasti. Repatriace komerční leteckou dopravou vyšla i s účtem za hospitalizaci na téměř 80 tisíc korun.

Do začátku letní turistické sezóny patří už tradičně k nejčastějším případům pojistných úrazů nehody na sjezdovkách. Typickým příkladem může být lyžař zraněný loni v listopadu v Itálii. Ze sjezdovky musel být transportován vrtulníkem a kvůli poranění vnitřních orgánů podstoupil ještě týž den operaci. Úraz si vyžádal hospitalizaci v Itálii v délce pěti dní. Po stabilizaci zdravotního stavu byl turista repatriován do České republiky ambulancí v doprovodu zdravotní sestry. Odhadované náklady jsou 5280 EUR za vrtulník a 28 530 Kč za repatriaci.

Jiná klientka se zase musela letos v lednu po pádu na sjezdovce podrobit urgentní operaci fraktury krčku s nutností totální endoprotézy. Po operaci a stabilizaci zdravotního stavu jí asistenční služba zajistila návrat do vlasti ambulancí s doprovodem zdravotní sestry v hodnotě 62 810 Kč.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.