Rozšiřte náš tým

Nové majetkové pojištění UNIQA nabízí krytí rizik podle aktuálních trendů bydlení a životního stylu

Na základě více než ročních zkušeností s prodejem pojištění domácnosti a nemovitostí Domov VARIANT přichází UNIQA s inovacemi, vycházejícími z aktuálních potřeb a přání zákazníků. Vedle osvědčených součástí variabilního stavebnicového produktu, který si každý poskládá individuálně, přichází UNIQA s rozšířením pojištění odpovědnosti a asistenčních služeb, včetně připojištění elektrospotřebičů, asistence pro cyklisty a asistence proti kybernetickým hrozbám.

Domov VARIANT zahrnuje pojištění budov, domácnosti, odpovědnosti (každou složku lze sjednat i samostatně) a velmi užitečné asistenční služby. U všech složek došlo k vylepšení krytí rizik. Základní nebezpečí jsou zahrnuta automaticky (zejména požár, výbuch a úder blesku) ostatní jsou volitelná (živly, katastrofické škody, vodovodní škody včetně ztráty vody, odcizení aj.). Pojištění odpovědnosti sjednané spolu s pojištěním majetku je výrazně cenově zvýhodněno.

U pojištění budov Domov VARIANT rozlišuje budovy dokončené (po kolaudaci), budovy v celkové rekonstrukci nebo ve výstavbě. Posledně jmenované objekty mají slevu z pojistného ve výši 30 %. Pojistit lze hlavní budovy (rodinný dům, byt, rekreační objekt a garáž) i vedlejší stavby (garáž, dílnu, oplocení, bazén, zahradu nebo skleník). Novinkami je rozšíření pojistného krytí o škody na sanitárním zařízení v domě nebo pojištění plotu proti poškození zvěří. U řady dosavadních nebezpečí byly navýšeny limity pojistného plnění, jako například u závad na vodovodním zařízení, při zkratu nebo přepětí a technických poruch.

U pojištění domácnosti byly navýšeny limity krytí a rozšířena územní platnost pojištění na Evropu. Lepší krytí nyní platí i pro kola a kočárky uložené ve sklepě nebo ve společných prostorách domu, dále pro věci v zavazadlovém prostoru vozidla a na střešním nosiči nebo v boxu (na celém kontinentu) a věci studentů ubytovaných mimo domov (na kolejích, internátech, na zahraničních stážích apod.). Rozšířilo se i pojistné plnění pro věci uložené na balkonech. Individuálně lze pojistit i kolo proti odcizení mimo domov až do výše 50.000 korun.

Pojištění odpovědnosti může zahrnovat odpovědnost v běžném občanském životě, odpovědnost vlastníka nemovitosti a odpovědnost z držení domácích zvířat. Do pojištění jsou nyní automaticky a zdarma zahrnuti i spoluvlastníci, rodiče a prarodiče nebo osoby zaměstnané v bytě. Dále UNIQA nabízí i pojištění odpovědnosti vlastníka jako pronajímatele a pojištění odpovědnosti nájemce. Dosavadní limity plnění byly významně navýšeny, pojištění lze sjednat až do limitu 50 milionů korun.

Výše spoluúčasti je u pojištění Domov VARIANT volitelná z několika možností, nicméně lze ho sjednat i zcela bez spoluúčasti.

Zásadní novinky byly doplněny do asistenčních služeb k pojištění dostupných 24 hodin denně. K bezplatnému servisu při havarijních stavech byla přidána služba deratizace a dezinfekce. U připojištění asistence pro domácí elektrospotřebiče byl navýšen limit plnění – klientovi je spotřebič buď opraven, anebo při neopravitelné vadě získá částku až 15.000 korun na pořízení nového.

Zcela nové je připojištění asistence k jízdnímu kolu. Obsahem služby je vyzvednutí porouchaného kola, jeho uschování a přeprava do servisu, a dále oprava defektu do výše 5.000 korun. Úplnou novinkou je také připojištění tzv. kyber asistence. Ta zahrnuje pomoc v případě nyní stále aktuálnějších kybernetických či hackerských ataků, jako jsou překonání zabezpečení počítače, zneužití dat z počítače a on-line účtů klienta, poškození pověsti na internetu a sociálních sítích, zneužití platební karty při platbě na internetu nebo rizika spojená s nákupem přes internet.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.