Rozšiřte náš tým

Nové pojištění eliminuje rizika spojená s EET

Do evidence tržeb už se zapojilo přes 43 000 podnikatelů z oblasti ubytování, pohostinství a stravování. Od března tohoto roku bude povinnost hlásit tržby přes systém elektronických pokladen platit také pro maloobchody a velkoobchody, v průběhu příštího roku se připojí i ostatní podnikatelé. Do systému EET se musí zapojit firmy a živnostníci, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami či obdobnými formami plateb. Slavia pojišťovna pro ně připravila nové pojištění, které je ochrání před riziky, která jsou s EET spojena.   

Cílené kontroly Finanční a Celní správy jsou již v plném proudu. Za porušení zákona o evidenci tržeb hrozí sankce až do výše 500 000 Kč, případně uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. Zanedbatelné nejsou ani náklady na pořízení vybavení nutného k hlášení tržeb. Při technických problémech mají podnikatelé na evidování tržby 48 hodin, ale pokud dojde k potížím, například při zničení pokladny, nemusí být tato lhůta dostatečná a firmy či živnostníci se tak mohou dostat do úzkých.

Podnikatelé si nově mohou rizika spjatá s EET pojistit u Slavia pojišťovny. „Zaznamenali jsme obavy z vysokých pokut, které mohou být zejména pro malé firmy a drobné živnostníky až likvidační. Proto jsme zareagovali nabídkou pojištění, které přinese větší jistotu a komfort pro jejich podnikání,“ doplňuje Lucie Ponertová.

Provozovatelé restaurací, hotelů, penzionů a dalších zařízení podléhajících novému zákonu si mohou zřídit nové pojištění buď samostatně, nebo rizika související s EET připojistit ke svému stávajícímu podnikatelskému pojištění. „Všem subjektům, na které se vztahuje povinnost zapojit se do elektronické evidence tržeb, nabízíme možnost pojistit jak registrační pokladnu, tak sankce udělené správními orgány v souvislosti s jejím poškozením,“ říká Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny.

Pro další firmy a živnostníky z oblasti maloobchodu a velkoobchodu začne povinnost elektronicky evidovat své tržby platit už od 1. března 2017. O rok později, v březnu 2018, se přidají také ostatní podnikatelé, kromě vybraných řemeslníků a výrobců. Těm zákon dovoluje začlenit se do systému EET až od června 2018.

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.