Rozšiřte náš tým

Novinky a změny produktu ELÁN rizikové životní pojištění od Komerční pojišťovny

Komerční pojišťovna od ledna 2017 významně mění podobu rizikového životního pojištění ELÁN.

Novinkou je především možnost pojistit v rámci ELÁNu také dětská rizika – poškození úrazem, trvalé následky úrazu, závažné choroby a hospitalizace s progresivním plněním, a to i v úrazové variantě. Na smlouvě je možné pojistit až 4 děti. Výhodou dětského pojištění je především absence zdravotního zkoumání a příplatků za sportovní aktivity.

Současně je na ELÁNu rozšířena stávající nabídka rizik pro dospělé o invaliditu 1. stupně, a také o dvě nové varianty pojištění pracovní neschopnosti. Všechny varianty invalidit i pracovní neschopnosti je možné vzájemně kombinovat. Mimo tato nová rizika dochází taktéž k dalším modifikacím tohoto produktu jako například zmírnění některých výluk u vybraných rizik či doby pro zkoumání zdravotního stavu, rozšíření počtu diagnóz u závažných onemocnění bez dopadu na cenu nebo omezení některých stávajících restrikcí právě u závažných onemocnění či pracovní neschopnosti.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.