Rozšiřte náš tým

Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vstoupil v platnost

První dubnový den vstoupil oficiálně v platnost Zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. I když se o novinkách, které zákon přináší, mluvilo dlouho dopředu, jistě se vyplatí je krátce shrnout. Rovněž upozorňujeme, že rozhodování o tom, zda některá vozidla musí být pojištěna, může být poněkud nesnadné. Věříme však, že praxe brzy ukáže, jak se s požadavky nového zákona vyrovnat se ctí.

Foto: Rico Löb (Pixabay)

Implementace EU směrnice do české legislativy

Zatímco v případě mnoha zákonů probíhají i poměrně zásadní a rozsáhlé změny pouze formou novelizace, rozhodl se zákonodárce v tomto konkrétním případě řešit vše novým zákonem. Důvodem je implementace požadavků evropské (tzv. motorové) směrnice do tuzemské legislativy, tedy sjednocení pravidel napříč Evropskou unií, a také velký rozsah změn oproti původnímu zákonu.

Novinky více či méně zásadní

Vyšší limity pro pojistné plnění

Limity pro pojištění stanovují předpisy EU. A protože výše škod každoročně roste a stávající limity by nemusely postačovat, EU výši minimálních limitů upravuje.

Nový zákon minimální limity nastavil na 50 milionů Kč s tím, že u újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu. U majetkové škody platí limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Povinně i pro další typy vozidel

Zákon (ZPOV) nově definuje pojem vozidlo a současně rozšiřuje okruh vozidel, pro která platí povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ta se nově týká všech motorových vozidel poháněných výhradně mechanickým pohonem s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu nebo s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu u vozidel, která váží víc než 25 kilogramů.

Nově mezi povinně pojištěné patří např. elektrokoloběžky, segwaye, zahradní traktůrky, golfová vozítka, pracovní stroje, sněžné skútry a rolby, u nichž je motor hlavním zdrojem pohybu.

Pokud technické parametry vozidla přesahují výše uvedené hodnoty, podléhá povinnosti pojištění. Ale s tím přichází poměrně zásadní problém, který zatím nemá “správné” řešení: Některá z nově povinně pojištěných vozidel nejsou povinně registrovaná. Do pojistné smlouvy je však třeba je jednoznačně identifikovat. Řešením může být výrobní či jiné identifikační číslo vozidla. Jak to však bude fungovat, to ukáže teprve praxe.

O tom, že jednoznačná identifikace vozidel může být poměrně zásadním problémem, se ostatně mluvilo i na webináři pořádaném Asociací českých pojišťovacích makléřů.

Nová definice provozu

Za provoz se podle ZPOV považuje jakékoli použití vozidla, které odpovídá jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku. Bez ohledu na terén, vlastnosti vozidla či na to, jestli je vozidlo v pohybu, nebo stojí

 Zákon zároveň výrazně posiluje právní ochranu poškozených tím, že v případě pochybností, v jaké funkci bylo vozidlo použito, se má za to, že bylo použito jako dopravní prostředek.

Stále také platí, že případná škoda se nebude platit z povinného ručení v případě, kdy vozidlo sloužilo v době nehody jako pracovní stroj.

V hlavní roli provozovatel

Odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidel má provozovatel. Nový zákon změnil také osobu, která má povinnost zajistit pojištění vozidla: Nově jím je výhradně provozovatel.

V naprosté většině případů je vlastník shodný s provozovatelem, proto k žádné faktické změně nedochází.

Rozdíl se projeví zejména u vozidel financovaných formou  leasing, kdy je v některých typech leasingu vlastníkem leasingová společnost a provozovatelem leasingový nájemce. Záleží na konkrétním produktu a na tom, jak mají vztahy k vozidlu spolu smluvně obě strany vyřešeny. Pokud je leasingový nájemce provozovatelem, má povinnost zajistit povinné ručení právě on.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.