Rozšiřte náš tým

Nový zákon o povinném ručení se chystá do praxe

Nový zákon o odpovědnosti z provozu vozidla by měl – podle schváleného návrhu vlády – vstoupit v platnost už 23. prosince 2023, tedy za necelé dva měsíce. Proto považujeme za vhodné, upozornit na omyly a nepřesnosti, které se objevují v článcích a analýzách publikovaných na nejrůznějších “odborných” on-line zdrojích.

Zdroj: Unsplash

Platnost zákona a souvisejících povinností

Hlavním datem, od kterého se odvíjí vše ostatní, je 23. prosinec 2023. Právě v tento den by měl zákon začít platit. Aspoň to předpokládá vládou schválené znění nového zákona. Od tohoto data začne mimo jiné povinnost sjednat povinné ručení pro nové typy vozidel, jako jsou třeba elektrokoloběžky. Zvýší se také minimální limity, a to na 50 milionů korun.

Měsíc duben 2024 je důležitý především pro pojišťovny, které musí být schopné vystavit potvrzení o bezeškodných měsících v mezinárodním formátu pro ty, co budou chtít převést bonusy i na auto registrované v zahraničí. Na svém webu také musí zveřejnit obecná pravidla, jak do ceny promítají bonusy klientů.

Poslední důležité datum je 23. červenec 2024. Nejpozději od tohoto data musí pojišťovny začít v reálném čase posílat on-line informaci o uzavřeném pojištění do databáze České kanceláře pojistitelů. Díky této novince nebude třeba vystavovat zelené karty ani v elektronické podobě.

Povinné ručení se (ne)týká elektrokol

Povinnost sjednat povinné ručení budou mít od 23. prosince 2023 provozovatelé nejrůznějších vozidel s elektrickým pohonem, jako jsou např. koloběžky, segwaye, golfové vozíky a při provozu mimo uzavřenou plochu také zahradní traktůrky, jejichž konstrukční rychlost je vyšší než 14 km/h.

Výjimku z povinného ručení mají vozíky pro invalidy a elektrokola vybavená pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání. To znamená, že elektromotor slouží jako pomocný a automaticky se odpojí při překročení rychlosti 25 km/h.

Existují však i elektrokola, jejichž motor kolo pohání i při vyšších rychlostech. Pro ta u nás platí výjimka. Nikoliv však v celé Evropě. Například v Německu už musí mít povinné ručení sjednané.

Pozor! Jakmile je elektrické kolo schopno jet i bez šlapání (např. má elektromotor ovládaný páčkou na řídítkách), na výjimku nemá nárok a pro jeho provozovatele platí povinnost sjednat povinné ručení.

Za povinné ručení odpovídá provozovatel

Na rozdíl od stávající legislativy, podle které je povinen sjednat povinné ručení majitel vozidla, od 23. prosice tato odpovědnost přejde na jeho provozovatele. I když jde ve většině případů o stejnou osobu, existují výjimky: Například u leasingových smluv je provozovatelem klient, nikoliv leasingová společnost tak jako dosud.

Limity plnění se zvýší také u stávajících smluv

Nový zákon stanovuje minimální pojistné plnění na 50 milionů korun. To je o 15 milionů více než stávající hodnota a změna se týká i stávajících smluv. Proto dojde u platných smluv k automatickému navýšení limitů, o kterém bude klienty informovat jejich pojišťovna.

Důležité je zmínit také fakt, že zvýšený limit se v případě újmy na zdraví nebo úmrtí bude vztahovat na každou postiženou osobu. U majetkových škod se limit bude vztahovat na jednu škodní událost bez ohledu na počet postižených osob.

Povinné ručení bude okamžitě zaznamenáno do databáze ČKP

Nejpozději od 1. července 2024, tedy po uplynutí maximální lhůty pro implementaci zákona do praxe, budou muset pojišťovny ihned zaznamenat informace o pojištění do speciální databáze provozované Českou kanceláří pojistitelů. Aby to bylo možné, to znamená aby bylo povinné ručení platné, musí být uhrazeno (bez zaplacení pojištění nezačne platit). Nebude tak možné zaplatit o pár dnů později, jak se to v současné době v některých případech stává. A je jen velmi málo pravděpodobné, že by pojišťovna souhlasila s platností smlouvy o povinném ručení s tím, že klient zaplatí později.

V novém zákoně (zatím) chybí “příčinná souvislost”

V dosud schváleném znění zákona chybí věta, která chránila klienty pojišťoven v případech, kdy byla škoda způsobena vozidlem, jehož technický stav neodpovídal požadavkům, případně nemělo platnou technickou kontrolu, ale tento nedostatek nebyl v příčinné souvislosti se vzniklou škodou. Pokud by příčinná souvislost se zákona opravdu zmizela, mohly by pojišťovny krátit či odmítat plnění i v tak absurdní situaci, jako je lehce poškozené přední sklo vozidla, které sice nijak neovlivnilo výhled řidiče, ale pro odmítnutí plnění pojišťovně stačí.

Zda se “příčinná souvislost” do litery zákona vrátí bude záležet na Poslanecké sněmovně Parlamentu. Podle zápisu z projednávání v prvém čtení (nový zákon je projednáván jako Sněmovní tisk 517) je patrné, že se o tomto sousloví budou poslanci diskutovat.

Mění se definice pojmu “Provoz vozidla”

Nový zákon také upravuje pojem “provoz vozidla“. Provozem vozidla se nově rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla, terén, ve kterém je vozidlo použito a na to zda stojí nebo je v pohybu. Když tedy například provozovatel odstaví nepojízdné vozidlo na veřejnou komunikaci a tím vytvoří překážku, bude odpovídat za způsobené škody.

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.