Rozšiřte náš tým

PČS: Za pojistné události jsme loni klientům vyplatili téměř dvě a půl miliardy korun

Pojišťovna České spořitelny vyplatila loni klientům za pojistné události téměř dvě a půl miliardy korun. Nejvíce peněz klienti čerpali z pojištění denního odškodného a hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci. Druhou nejvýznamnější částku pojišťovna vyplatila za pojištění smrti. Třetí nejvyšší částku použila na výplatu v případě trvalých následků úrazu. Loni také výrazně vzrostly částky vyplacené za pojištění invalidity a vážných nemocí.

Na výplaty z pojištění denního odškodného a hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci pojišťovna v minulém roce použila jednu a půl miliardy korun. „Pojištění spojená s úrazy patří k nejvíce sjednávaným rizikům. Vůbec nejčastěji si klienti u nás sjednávají pojištění trvalých následků úrazu. Toto pojištění obsahuje téměř každá naše smlouva a loni jsme za ně klientům vyplatili téměř 400 milionů korun,“ uvádí Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Výrazně, a to o 50 procent, vzrostla částka vyplacená za invaliditu. „Zatímco v roce 2015 jsme v případě invalidity vyplatili 81 milionů korun, loni to bylo už 121 milionů,“ komentuje nárůst Petr Procházka. Nárůst vyplacené částky pojišťovna zaznamenala také v případě pojištění vážných nemocí. „Nejvyšší částka, kterou jsme v loňském roce vyplatili za pojištění vážných nemoci, je jeden milion korun. Klientům jsme ji loni poslali celkem šestkrát. Nejčastěji to bylo v případě cukrovky, rakoviny a infarktu myokardu,“ vypočítává Petr Procházka. Příčinou růstu vyplacených částek je kromě hojnějších případů také častější sjednávání těchto pojištění, klienti se pro tyto případy pojišťují daleko více než v předchozích letech. „Zatím však stále podceňují částky, na které se pojišťují, a tak nejsou jištěni dostatečně. Obecně doporučujeme nastavit jejich výši na dvojnásobek až pětinásobek obvyklého ročního příjmu,“ upozorňuje Petr Procházka.

Vážné nemoci a úrazy, trvalé následky úrazu a invalidita mají zpravidla nejzávažnější dopad na výši rodinného příjmu, proto by pojištění pro tyto případy nemělo chybět v žádné smlouvě životního pojištění. Životní pojistka pak dobře plní svůj hlavní cíl – finančně jistí klienty před dlouhodobým výpadkem příjmu z důvodu dlouhodobého léčení nebo i trvalé pracovní neschopnosti.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.