Rozšiřte náš tým

Počet škod klientů UNIQA pojišťovny klesl loni o čtyři procenta

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 145.891 škod všeho druhu, což znamenalo meziroční pokles o necelá 4 procenta. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 400 pojistných událostí. Zatímco v pojištění majetku občanů došlo oproti roku 2015 k úbytku pojistných událostí o 4,5 % procent, naopak výrazně přibylo škod v pojištění osob (úrazové, cestovní a soukromé zdravotní pojištění). Více než třetina všech škod připadla na pojištění vozidel, kde bylo meziročně nahlášeno o 17 % pojistných událostí více.

povinném ručení a havarijním pojištění registrovala UNIQA loni více než 51.000 škod (meziročně plus 17 %). Zatímco znovu klesly krádeže celých vozidel, naopak přibylo bezmála o 20 % střetů aut se zvířaty. Největší počet případů se týkal kolizí mezi vozidly.

V povinném ručení vyřizovala UNIQA několik velkých škod. Nejzávažnější byl loni střet našeho klienta se zahraničním motocyklistou, jenž uplatňuje nároky na pojistné plnění v řádu několika desítek milionů korun. Autobus havaroval ve Středočeském kraji a skončil mimo vozovku. Při nehodě přišla o život jedna pasažérka a několik dalších utrpělo zranění. UNIQA počítá s odškodněním vzniklých újem na zdraví v řádu milionů korun.  A konečně fatální těžká dopravní nehoda osobního automobilu skončila s tragickými i trvalými následky pro několik pasažérů. Pojistné plnění vyšplhá zřejmě rovněž na vyšší jednotky milionů korun.

Plně se tak už v praxi projevuje účinnost nového občanského zákoníku v oblasti odškodňování zdravotní újmy i nemajetkových škod. Pojistná plnění za tyto druhy škod vzrostla meziročně o dalších bezmála deset procent; oproti roku 2012 jsou už na
240 %. A platí rovněž, že je-li poškozeným cizinec z některé z vyspělých zemí, zvyšuje se nárokované odškodnění dvojnásobně, výjimečně i na desetinásobek.

cestovním pojištění bylo loni nahlášeno 9.500 škod, meziročně přibližně o 7,5 % více. Dominovalo ošetření při onemocnění (přibližně tři čtvrtiny hlášených událostí) nebo úrazu v cizině, dále zásahy asistenčních služeb a plnění z pojištění stornopoplatků.

K nejzávažnějším pojistným událostem z cestovního pojištění patřila nehoda našeho turisty v USA, který si komplikovaně zlomil stehenní kost v odlehlé lokalitě. Po jeho nesnadném transportu do zdravotnického zařízení byla provedena nejprve řada vyšetření, která bohužel potvrdila nutnost operace. Vzhledem k následnému stavu po ní bylo rozhodnuto o nákladné speciální repatriaci pacienta zpět do ČR. Celkové náklady na tuto škodu jsou nyní vyčísleny na čtyři miliony korun.

Loni už druhý rok po sobě ubylo škod na majetku našich klientů. Hlavním důvodem poklesu během roku 2016 bylo ovšem ukončení velké rámcové smlouvy s významným on-line obchodem, kde si klienti připojišťovali zakoupené zboží.

Celkem registrovala UNIQA na 3 000 případů škod z pojištění domácnosti a nemovitostí, což znamenalo pokles o 4,5 % oproti roku 2015. Velmi milosrdně se k nám už druhým rokem po sobě zachovaly živly, jež nás v minulosti často i plošně potrápily. Kalamitní škodu většího rozsahu UNIQA prakticky nezaznamenala; v létě jen mírně přibylo škod úderem blesku, a na přelomu května a červa 2016 jsme registrovali zvýšený počet škod z krupobití v některých menších lokalitách.

Události hlášené v souvislosti s krádeží vloupáním meziročně klesly o dvacet procent.

V oblasti pojištění korporátního businessu vyřizovala UNIQA dvě mimořádné škody. První z nich byl požár v masokombinátu v Plzeňském kraji, kde se ale i přes velký rozsah poškození díky enormnímu nasazení a využití všech moderních prostředků podařilo obnovit provoz do několika dnů. Z pojištění odpovědnosti se likvidovala škoda způsobená výbuchem kotle v novém výrobním provozu, takže muselo být odloženo předání hotového díla k zahájení činnosti. Obě škody rovněž znamenaly pojistné plnění v řádu vyšších desítek milionů korun.

V segmentu pojištění odpovědnosti došlo po předloňském poklesu znovu ke skokovému navýšení počtu hlášených škod (+57 %). To bylo způsobeno rámcovou odpovědnostní smlouvou s velkou zásilkovou službou. Ta generovala za rok 2016 stovky menších jednotlivých událostí.

V oblasti životního pojištění řešila UNIQA loni asi 64 nových škod denně, což bylo o třetinu méně než v roce 2015. Celkem činil počet nahlášených pojistných událostí 23.334 případů. Asi 17 % z nich není „škodou“ v pravém slova smyslu – jde o ukončení dlouhodobých smluv z důvodu dožití se konce pojistné doby.

Stoupající trend škod byl meziročně zaznamenán v úrazovém pojištění (+ 28 %) a soukromém zdravotním pojištění (+9 %). Největší růst připadal na nemocenské denní dávky a denní odškodné za dobu léčení úrazů.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.