Rozšiřte náš tým

Počet škod klientů UNIQA pojišťovny loni vzrostl téměř o 10 %

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 159.372 škod všeho druhu, což znamenalo meziroční nárůst o 9,24 %. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 437 pojistných událostí. Tento vývoj prakticky kopíroval nárůst celkového počtu pojistných smluv (meziročně +9,36 %).

Nadprůměrný růst počtu pojistných událostí vykázalo pojištění domů a domácností (+47 %), povinné ručení (+18,8 %), havarijní pojištění (+14,6 %), a zejména cestovní pojištění (více než dvojnásobek).

Podobně jako loni dominovaly co do výskytu škodní případy v pojištění aut, které se podílely na celkovém počtu 37,2 % (meziročně podíl vzrostl o 2,1 %). V povinném ručení a havarijním pojištění registrovala UNIQA loni 59.231 škod (meziročně plus 15,7 %). Zatímco znovu klesly krádeže celých vozidel, naopak přibylo bezmála o 15 % střetů aut se zvířaty. Největší počet případů se týkal kolizí mezi vozidly. Tempo růstu škod loni mírně překonalo tempo růstu počtu smluv, které bylo rovněž dvouciferné.

povinném ručení vyřizovala UNIQA loni několik velmi závažných škod s odhadem celkové škody v desítkách milionů korun. Vždy se jednalo o velké nehody, při nichž pasažéři přišli o život, nebo jim byla způsobena velká zdravotní újma. Jedním z takových případů je nehoda mladé motorkářky z jara 2016. Náš klient v autě si při vjíždění na hlavní silnici nevšiml motocyklu a nedal mu přednost. Poškozená do něj narazila v plné rychlosti, přelétla vůz a poté skončila o několik desítek metrů dále v příkopu. Přitom si polámala řadu kostí v těle, ale nejhorší byla vážná zranění hlavy a krční páteře. V období od nehody do podzimu minulého roku se podrobila sérii operací a zlomeniny byly vyléčeny. Nicméně došlo k nevratnému poškození mozku a postižená žena má vážné trvalé následky, včetně potřeby nepřetržitého ošetřování a výpomoci. Náklady na odškodnění, zejména na doživotní dorovnání jejího původního příjmu a na asistenci UNIQA loni vyčíslila na více než 40 milionů korun. Náš klient měl naštěstí ve smlouvě povinného ručení sjednaný vyšší limit plnění, protože minimální zákonná hranice krytí 35 milionů by v tomto případě nestačila a viník by musel doplácet ze svého.

V praxi se tak projevuje aktuální právní úprava v oblasti odškodňování zdravotní újmy i nemajetkových škod. Průměrná škoda na zdraví už šplhá k 470.000 Kč, zatímco ještě před pěti lety byla zhruba poloviční. A platí rovněž, že je-li poškozeným cizinec z některé z vyspělých zemí, zvyšuje se nárokované odškodnění dvojnásobně, výjimečně i na desetinásobek.

cestovním pojištění vzrostl počet pojistných smluv našich klientů o 14,2 %. Nahlášeno bylo ale 10.906 škod, meziročně více než dvojnásobek. Je to dáno i širokou spoluprací s cestovními kancelářemi, kde pod jednou rámcovou pojistnou smlouvou může být kryto i několik stovek turistů. Jejich škody jsou ale počítány individuálně. Dominovalo ošetření při onemocnění (přibližně tři čtvrtiny hlášených událostí) nebo úrazu v cizině, dále zásahy asistenčních služeb a plnění z pojištění stornopoplatků.

Stejně jako předloni, pojistnou událostí s nejvyšším odhadem pojistného plnění byl případ našeho turisty v USA. Loni se klient UNIQA musel po komplikované zlomenině stehenní kosti podrobit opakovanému operačnímu zákroku. Vzhledem k následnému stavu po ní byl nutný i dražší letecký transport pacienta zpět do ČR. Celkové náklady na tuto škodu jsou nyní vyčísleny na pět milionů korun. Pojistná událost znovu ukázala, že pojistné události klientů v USA jsou vůbec nejdražší ze všech, a to kvůli lokálním cenám. Pomyslně „trumfnou“ i komplikované případy například v odlehlých horských oblastech v Asii se slabou infrastrukturou, komplikovanou záchranou a transportem postižených nejprve do místní nemocnice, a pak i speciálním transportem domů do ČR.

Během roku 2017 bylo nutné vypravit pro zraněné turisty do zahraničí také třikrát letecké speciály s lékařským doprovodem. Jeden takový transport jen po Evropě vyjde bezmála na půl milionu korun, na vzdálenější kontinenty samozřejmě dráž.

Loni po dvou příznivých předchozích letech podstatně narostly škody na majetku našich klientů. Podařilo se sice získat meziročně o 13,7 % více klientů, ale škodních událostí přibylo o 47 %.

Celkem registrovala UNIQA 4.398 škod z pojištění domácnosti a nemovitostí. Do tohoto množství se promítly následky vichřice Herwart z konce října 2017. Celkem (včetně firemních škod) bylo nahlášeno přibližně 1 600 pojistných událostí s úhrnnou odhadovanou škodou 64 milionů korun. Jinou kalamitní škodu většího rozsahu Česká republika naštěstí nezaznamenala. Relativně silná byla v létě bouřková aktivita, ve východních Čechách se dokonce vyskytlo silnější tornádo.

V oblasti pojištění korporátního businessu vyřizovala UNIQA široce medializovaný úmyslně založený požár dřevěného kostelíku v Gutech. Kulturní památka shořela prakticky celá. Škoda je celkově odhadnuta na více než 40 milionů korun. Vzhledem k tomu, že pachatelé byli zadrženi, uplatní UNIQA vůči nim regresní nárok na úhradu způsobené škody. V řešení byly i dvě velké škody z roku 2016 – požár masokombinátu v Plzni (vyplaceno téměř 60 milionů korun) a výbuch kotle na výrobu kyseliny sírové v chemickém provozu.

V oblasti životního pojištění řešila UNIQA loni asi 54 nových škod denně, což bylo o 16,5 % méně než v roce 2016. Celkem činil počet nahlášených pojistných událostí 19.482 případů. Část z nich není „škodou“ v pravém slova smyslu – jde o ukončení dlouhodobých smluv z důvodu dožití se konce pojistné doby.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.