Rozšiřte náš tým

Počet škod klientů UNIQA pojišťovny meziročně stabilní

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 149.000 škod všeho druhu, což prakticky kopírovalo předešlý rok 2018. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 408 pojistných událostí. Tento vývoj byl velmi příznivý, protože ve sledovaném období vzrostl počet pojistných smluv o 5,6 %.

Zdroj: Pixabay

Nejvyšší růst počtu pojistných událostí vykázalo pojištění majetku (+14 %), povinné ručení (+7,5 %) a havarijní pojištění (+7,1 %). Naopak meziročně lépe se vyvíjela situace se škodami v cestovním pojištění, pojištění odpovědnosti a v úrazovém pojištění, kde bylo méně škod než o rok dříve.  

Podobně jako předloni bylo nejvíce pojistných událostí v pojištění aut, které se podílely na celkovém počtu ze 49,1 %. V povinném ručení registrovala UNIQA loni 21.880 škod (meziročně +7,5 %), v havarijním pojištění 51.238 škod (meziročně +7,1 %). Zatímco znovu v souladu s dlouhodobým trendem klesly krádeže celých vozidel, naopak přibylo asi 10 % případů střetů aut se zvířaty nebo poškození auta hlodavci a šelmami. Největší počet případů se týkal kolizí mezi vozidly. Tempo růstu škod z pojištění aut loni prakticky odpovídalo růstu počtu smluv. Klesl počet škod s oběťmi na životech: klienti UNIQA v silničním provozu při nehodách zapříčinili tragickou smrt 4 osob (předloni 14).

povinném ručení vyplácí UNIQA v posledních letech výrazně více na odškodnění pozůstalým po smrtelných nehodách. Ještě v roce 2014 činilo průměrné pojistné plnění za události tohoto druhu okolo půl milionu, v uplynulých čtyřech letech vzrostlo na 1,5 až 3,5 milionu korun na jednu pojistnou událost, ojediněle i více. Růst je dán především rozšířením okruhu osob uplatňujících nárok a také zavedením dalších forem odškodnění, jako jsou náhrada nemajetkové újmy nebo náhrada duševních útrap spojených se smrtí.

Zvyšuje se počet nehod se zraněním, za které se vyplácelo bolestné, i když pomaleji (meziročně o 12 %). I v loňském roce vyplacená plnění vzrostla i kvůli dalšímu navýšení průměrných mezd v ČR, na něž je odškodnění bolestného a ztíženého společenského uplatnění přímo vázáno. V průměru činí v ČR úhrada za zdravotní újmu při dopravní nehodě kolem 430.000 korun. Také inflace plechových škod pokračovala a stoupla o dalších 4-9 % podle konkrétní značky auta.

Největší pojistná událost z povinného ručení se stala na sklonku roku 2018, ale byla odškodňována v roce 2019. Smrtelná nehoda způsobená naším klientem, při níž přišli o život dva rodinní příslušníci, se udála na Chrudimsku. Na jednorázovém odškodnění pozůstalých za nemajetkovou újmu, na pohřebném, za zásah hasičů, právní zastoupení a škodu na vozidle vyplatila už UNIQA pojistné plnění v celkové výši přesahující 10 milionů korun.

majetkovém pojištění vzrostl počet pojistných událostí našich klientů bezmála o 14 %. Tento segment zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek. (Počet retailových i podnikatelských smluv stoupl přitom ve stejném období o 9,1 %.) Nahlášeno bylo 11.120 škod. Dominovaly škody ze dvou velkých vichřic Eberhart a Mortimer, které potrápily Česko na jaře a na podzim, a k tomu se přidaly škody z bouřek a krupobití na přelomu června a července. Celkem bylo jen za tyto tři vyjmenované události vyplaceno pojistné plnění okolo 80 milionů korun (a dalších 40 milionů za škody na vozidlech).

Nejzávažnější hlášení během letního řádění živlů přišla do UNIQA ze dvou firem. První z výrobního závodu v Olomouci, kde vítr silně poškodil střechu. Voda z lijáku následně protekla do provozní haly. Škoda činila více než 2 miliony korun. Další velká škoda vznikla na venkovní výstavní ploše autobazaru v Táboře, kde bylo krupobitím poničeno více než 150 vozidel. I tady vyšplhala škoda zhruba na 2 miliony korun.

Po vichřicích byly zaregistrovány milionové škody na systému skleníků a zavlažovací infrastruktuře u Opavy nebo na střeše a zásobách v chemickém závodě v Pardubicích. Další dvě velké škody se týkaly masivní destrukce střech na pivovaru Kutná Hora a na provozu na výrobu autopotahů v Rumburku. Nejvážnější událostí bylo silné poškození zastřešení sportovního areálu v Praze Braníku. 

cestovním pojištění byla situace výrazně klidnější než o rok dříve, protože naši pojištění turisté nahlásili sumárně o 15 % méně karambolů (celkem 10.400 škod). I tak UNIQA zaznamenala několik velkých případů: úraz trupu a páteře v Indonésii (náklady 2,2 milionu korun), zlomeninu dolních končetin v Thajsku (1,8 milionu korun), anebo komplikovanou zlomeninu nohy v USA (náklady ve výši 1,2 milionu korun). U všech událostí činily nejvíc výdaje za speciální letecké transporty. UNIQA za loňský rok bohužel registruje i 23 úmrtí zákazníků v cestovním pojištění.

Průměrná výše pojistného plnění za škodu z cestovního pojištění činila 53.000 korun. Průměrná cena jedné repatriace vyšla v roce 2019 na 109.000 korun, nejdražší stála 1,7 milionu korun.

V oblasti životního pojištění řešila UNIQA loni na 28.160 nových škod, což bylo 9x více než v roce 2018. Enormní nárůst byl ovšem způsoben z převážné části řádným ukončením dlouhodobých rezervotvorných smluv sjednaných na věk dožití. Dosažení sjednaného stáří zákazníka je považováno „za pojistnou událost“, i když jde prakticky o administrativní krok a vyplacení cílové částky pojistného plnění.

pojištění osob, kam spadají i škody z úrazového, soukromého zdravotního a cestovního pojištění, se snížil počet událostí meziročně o 8,3 % na 45.350 případů. Nejvíce škod bez ohledu na druh hlásili klienti loni v měsících červenec a září, za nimi následoval březen 2019. Naopak neklidnějšími byly únor a prosinec 2019.

Zdroj: UNIQA

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.