Rozšiřte náš tým

Počet škod klientů UNIQA pojišťovny meziročně vzrostl o 2 %

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 149.011 škod všeho druhu, což znamenalo meziroční nárůst o necelá dvě procenta. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 408 pojistných událostí. Tento vývoj byl velmi příznivý, protože ve sledovaném období vzrostl počet pojistných smluv o 5,8 %, takže nárůst počtu škod byl mnohem pomalejší.

Nadprůměrný růst počtu pojistných událostí vykázalo povinné ručení (+15,4 %), havarijní pojištění (+10,6 %), cestovní pojištění (+16 %) a pojištění transportu (+18,3 %).

Podobně jako loni bylo nejvíce pojistných událostí v pojištění aut, které se podílely na celkovém počtu polovinou (meziročně podíl vzrostl o 12 %). V povinném ručení registrovala UNIQA loni 20.360 škod (meziročně +15,4 %), v havarijním pojištění 47.832 škod (meziročně +10,6 %). Zatímco znovu klesly krádeže celých vozidel, naopak přibylo bezmála o 15 % střetů aut se zvířaty. Největší počet případů se týkal kolizí mezi vozidly. Tempo růstu škod z pojištění aut loni převyšovalo tempo růstu počtu smluv. Bohužel UNIQA loni řešila i nejvíce smrtelných nehod z povinného ručení ve své historii: její klienti v silničním provozu usmrtili celkem 41 osob.

V povinném ručení vyplácí UNIQA v posledních letech výrazně více na odškodnění pozůstalým blízkým obětí. Ještě v roce 2014 činilo průměrné pojistné plnění za události tohoto druhu okolo půl milionu, v uplynulých třech letech vzrostlo na 2,1 až 3,1 milionu korun na jednu pojistnou událost. Růst je dán především rozšířením okruhu osob uplatňujících nárok a také zavedením dalších forem odškodnění, jako jsou náhrada nemajetkové újmy nebo náhrada duševních útrap spojených se smrtí.

Zvyšuje se rovněž počet nehod se zraněním, i když pomaleji (meziročně o 13 %). V loňském roce vyplacená plnění vzrostla i díky podstatnému navýšení průměrných mezd v ČR, na něž je odškodnění bolestného a ztíženého společenského uplatnění přímo vázáno. Tímto vlivem vzrostla průměrná hodnota pojistného plnění bezmála o 7 %. V průměru činí v ČR úhrada za zdravotní újmu při dopravní nehodě kolem půl milionu korun.

Největší pojistnou událostí z povinného ručení loňského roku byla červencová čelní srážka vozidla klientky UNIQA v jižních Čechách, která zřejmě z nepozornosti přejela na přehledné silnici do protisměru a v plné rychlosti se střetla s vozidlem jedoucím v opačném směru. Následky byly kruté – 3 mrtví, několik těžce zraněných a několik lehce zraněných, včetně dětí. Na vozidlech vznikla totální škoda. Na místě zasahoval vrtulník a léčení těžkých zranění ještě nebylo ukončeno. Odhadovaná výše nároků z pojištění převyšuje 20 milionů korun. Povinné ručení kryje jak náklady zásahu na místě nehody, nároky zdravotních pojišťoven, ztrátu na výdělku, potřebnou asistenci a dlouhodobé ošetřování, případné trvalé následky, ale také bolestné a nemajetkovou újmu pozůstalých.

V cestovním pojištění vzrostl počet pojistných událostí našich klientů přibližně o 16 %. Nahlášeno bylo 12.866 škod. Dominovalo ošetření při onemocnění nebo úrazu v cizině (přibližně tři čtvrtiny hlášených událostí), dále zásahy asistenčních služeb a plnění z pojištění stornopoplatků.

Nejnákladnější jsou vždy pojistné události v USA nebo v Kanadě. Loni patřil k nejdražším úraz ve Spojených státech, při němž náš turista utrpěl zlomeninu a praskliny lebky. Po kratším léčení přímo na místě byl letecky transportován do ČR. Celkové náklady se vyšplhaly na 2,5 milionu korun.

Během roku 2018 bylo nutné vypravit pro zraněné turisty do zahraničí devětkrát letecké speciály s lékařským doprovodem. Celková cena činila více než 3 miliony korun, přičemž ten nejnákladnější vyšel bezmála na milion korun.

Zatímco v letech 2015 a 2016 jsme sledovali sestupný trend škod na majetku, naopak rok 2017 znamenal výkyv směrem nahoru (+47 %). Loňský rok 2018 přinesl návrat k původnímu trendu, protože meziročně ubylo 11,1 % pojistných událostí v tomto druhu krytí. Celkem jich UNIQA zaevidovala 18.503. Za stejné období přitom vzrostl počet smluv ve kmeni o více než 9 %, výsledek je tedy příznivý.

Celkem registrovala UNIQA 4.398 škod z pojištění domácnosti a nemovitostí, meziročně o 3,5 % méně. Zatímco v roce 2017 byly nejaktivnějším živlem bouřky a blesky, loni kvůli velkému suchu dominovaly požáry.

V oblasti pojištění korporátního businessu vyřizovala UNIQA několik velkých škod. Z roku 2017 pokračovalo vyřizování úmyslného požáru kostela v Gutech u Třince. Novými velkými případy byly devastující požáry, shodou okolností oba na podzim 2018 – jeden zlikvidoval průmyslový provoz zaměřený na povrchovou úpravu kovových součástí ve východních Čechách, a druhý zničil velký zemědělský objekt zabývající se chovem ryb v západních Čechách. Škoda byla předběžně vyčíslena na 30, respektive 22 milionů korun.

V oblasti životního pojištění řešila UNIQA loni na 3.000 nových škod, což bylo o 11,3 % méně než v roce 2017. V pojištění osob, kam spadají i škody z úrazového, soukromého zdravotního a cestovního pojištění, se snížil počet událostí meziročně o 7,5 % na necelých 50.000 případů.

Nejvíce škod hlásili klienti v měsících duben a květen, za nimi následoval listopad 2018. Naopak neklidnějšími byly září a prosinec 2018.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.