Rozšiřte náš tým

Podíl škod vzniklých přerušením či omezením provozu trvale roste

Škody, které nevzniknou přímo v souvislosti s pojistnou událostí, ale jako důsledek následného přerušení nebo omezení provozu, se stále výrazněji projevují na celkových škodách. Vyplývá to ze studie Allianz Global Corporate & Specialty. Podíl důsledků přerušení provozu na celkové výši škod je v současné době podle pojišťovny prokazatelně vyšší než před 10 lety. Nejčastějším spouštěčem těchto událostí jsou údajně požáry a výbuchy v provozovnách.

Hlavním důvodem změny je rostoucí globální provázanost firem a také centralizace výroby. Přerušení či omezení provozu v jednom podniku se tak projeví výrazně větší vahou, než tomu bylo dříve. To ostatně podle tiskové zprávy vydané Allianz pojišťovnou potvrdil i Chris Fischer Hirs, předseda představenstva Allianz Global Corporate & Specialty, který výsledky okomentoval: „Zatímco v minulosti mohl velký požár nebo exploze ovlivnit třeba pouze jednu nebo dvě firmy, dnes tyto škody zasahují čím dál tím větší počet firem a mohou dokonce globálně ohrozit celé sektory.“

Riziko dlouhých a vzájemně velmi úzce propojených mezinárodních dodavatelských řetězců je podle Allianz pojišťovny tak vážné, že se potenciálně postižené organizace snaží připravit na možné důsledky nejrůznějších situací. A jako příklad uvádí sama sebe: Zaměstnanci tzv. business continuity managementu mají v popisu práce doslova předvídat nepředvídatelné a připravit společnost takříkajíc „na nejhorší“ – a zajistit tak, že pracovníci pražské centrály na pravém břehu Vltavy budou moci poskytovat klientům špičkový servis třeba i během povodní.

Nejčastější příčiny přerušení provozu firem

Pořadí Příčina Podíl
1. Požáry a výbuchy 59 %
2. Bouřky 6 %
3. Poruchy strojů 5 %
4. Vady materiálu nebo vzhledu, výrobní chyby 5 %
5. Stávky, výtržnosti, vandalismus 4 %
6. Výpadky herců 3 %
7. Povodně 3 %
8. Zřícení staveb 3 %
9. (Lidské) pochybení ve výrobě 2 %
10. Výpadek elektrické energie 2 %

Zdroj: Statistiky skupiny Allianz z let 2010 – 2014 založené na 1.807 případech z 68 zemí.

Kromě statistických dat a upozornění na vlastní preventivní opatření však tisková zpráva a výsledky průzkumu upozorňují ještě na jednu velmi důležitou skutečnost: Význam pojištění přerušení provozu, které nejen že ošetří možné důsledky přerušení nebo omezení provozu, ale díky zkušenostem našich specialistů také pomůže identifikovat největší potenciální hrozby a jejich možné dopady na provoz organizace.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.