Rozšiřte náš tým

Podle výše škod evidovaných pojišťovnami je nejrizikovějším místem českých komunikací silnice číslo 430 poblíž Rohlenky

Portál nehod rozšířil nabídku informací, které poskytuje českým řidičům. V Mapě rizikových míst jsou nyní k dispozici údaje od pojišťoven. Podle výše odhadovaných škod vyplacených pojišťovnami je nejrizikovějším místem u nás silnice číslo 430 u odpočívadla Rohlenka v okrese Brno-venkov.

Zdroj: Unsplash

„Jakékoliv rozšíření datového setu informací nám pomáhá při zpřesňování analýz. Díky spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů můžeme nyní jako jediní v ČR pracovat i s informacemi o výší škod odhadovaných pojišťovnami u jednotlivých rizikových míst. To výrazně zamíchalo s žebříčkem nejrizikovějších míst podle výše škody. V mapě rizikových míst nyní dokážeme uživatelům nabídnout více vypovídající informace zejména u nehod, kde došlo ke zranění nebo úmrtí,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Dosud Mapa rizikových míst zobrazovala jen výši škod podle informací od Police ČR. „Primárním úkolem policie je zajistit bezpečnost silničního provozu a vyšetření příčin nehody. Výše škod, kterou přímo na místě nehody policie odhaduje, je pouze orientační. Komplexnější obraz o důsledcích nehody pak poskytují data pojišťoven, které evidují nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví, v případě trvalých následků pro poškozené s výplatou i v horizontu až dalších desítek let. Ty policie při svých odhadech zohledňovat nemůže, nicméně pojistitelé související závazky vyčíslují, aby měl dostatek prostředků na jejich budoucí úhradu,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, která se na provozu Portálu nehod podílí.

Kde vznikají „nejdražší“ nehody

K největším škodám na českých silnicích dochází podle dat pojišťoven na silnici číslo 430 poblíž odpočívadla Rohlenka (úsek dálnice D1 Brno – Vyškov na Moravě). Za posledních 24 měsíců zde došlo ke 12 nehodám, při nichž vznikla podle odhadu pojišťoven škoda za téměř 40 milionů korun. V tomto místě poblíž exitu z D1 jsou odbočky na odpočinkové místo, čerpací stanici a restaurace. Řidiči zde bohužel nerespektují dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a jejich ignorování je zde pak na vině způsobených nehod.

Druhým nejnebezpečnějším místem podle výše způsobené škody je úsek dálnice D5 poblíž Prahy u Rudné. Při 102 dopravních nehodách zde vznikly podle odhadu pojišťoven škody za téměř 35 milionů korun. Jde o velmi frekventovaný úsek, který přivádí do Prahy každý den za prací obyvatele z měst a obcí z jihozápadního směru. Často zde vznikají kolony, řidiči se dostatečně nevěnují řízení, roste nervozita. A právě nedostatečná pozornost věnovaná řízení je zde příčinou většiny nehod.

Třetím místem, kde podle odhadu pojišťoven dochází k největším škodám při nehodách, je úsek dálnice D8 poblíž Zdib – tedy téměř na hranicích Prahy. Za posledních 24 měsíců zde došlo 26 nehodám se škodou za 27 milionů korun. Při těchto nehodách došlo dokonce ke třem úmrtím. Opět jde o velmi frekventovaný úsek, který každý den přivádí do Prahy množství aut mířících z lidnatých rezidenčních oblastí na sever od Prahy.

Nejrizikovější místa českých a moravských silnic podle škod odhadnutých pojišťovnami

OkresSilniceOdhadnutá škoda pojišťovenPočet nehodOdhadnutá škoda PČRNejčastější příčinaPočet úmrtí / těžkých / lehkých zraněníMísto na mapě
BRNO-VENKOVč. 43039 573 059 Kč128 026 000 Kčnedání přednosti0 / 1 / 9Odkaz na mapu
PRAHA–ZÁPADč. D534 793 730 Kč10214 623 400 Kčřidič se plně nevěnoval řízení vozidla0 / 4 / 8Odkaz na mapu
PRAHA–VÝCHODnehoda se stala ve městě27 112 320 Kč267 484 500 Kčřidič se plně nevěnoval řízení vozidla3 / 2 / 6Odkaz na mapu
ŽĎÁR NAD SÁZAVOUč. D126 840 645 Kč34 325 000 Kčřidič se plně nevěnoval řízení vozidla0 / 3 / 0Odkaz na mapu
PRAHA–VÝCHODč. D123 747 870 Kč586 312 500 Kčnepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky1 / 4 / 11Odkaz na mapu
PRAHA–VÝCHODnehoda se stala ve městě21 391 818 Kč598 345 000 Kčřidič se plně nevěnoval řízení vozidla1 / 1 / 7Odkaz na mapu
PRAHA–VÝCHODč. D120 465 390 Kč839 405 000 Kčjiný druh nesprávného způsobu jízdy0 / 0 / 7Odkaz na mapu
MĚLNÍKnehoda se stala ve městě19 298 910 Kč53 121 000 Kčnepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky0 / 6 / 3Odkaz na mapu
PRAHA-VÝCHODč. D118 869 776 Kč5011 790 000 Kčnepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky0 / 0 / 3Odkaz na mapu
PŘEROVč. D118 606 206 Kč104 577 000 Kčřidič se plně nevěnoval řízení vozidla3 / 0 / 1Odkaz na mapu

Pramen: Portál nehod (www.portalnehod.cz)

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

Zdroj: Portál nehod

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.