Rozšiřte náš tým

Pojištění domácnosti Češi podceňují. A na svůj přístup doplácejí

Pojištění domácnosti by mělo jednoznačně patřit mezi ty typy pojištění, která si bude zařizovat každý hned, jak se nastěhuje do nového bytu či rodinného domu. Statistiky českého pojišťovacího  trhu jasně ukazují, že pojištění stále nevyužívají obyvatelé zhruba třetiny domácností (zda vybavení a související odpovědnost nestojí za pojištění anebo jen chybí zájem, lze odhadnout jen velmi obtížně, nicméně čísla mluví jasně). A dalším problémem, na který pojišťovací experti upozorňují, je podpojištěnost. To znamená, že pojistná částka nepokrývá celou hodnotu pojištěného majetku a reálně tak hrozí, že při pojistné události bude plnění kráceno a pojištěný nakonec obdrží jen část skutečné škody (tento problém se samozřejmě netýká klientů společnosti Vítovec corp., u kterých vždy pečlivě dbáme na to, aby se při sjednávání pojištění zohlednila reálná cena majetku, potažmo vybavení domácnosti vč. cenností a elektroniky).

Podpojištění i nedostatečné zabezpečení

Mezi rizika, která by pojištění domácnosti mělo krýt již v základu, patří požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodně, záplavy, mráz, vloupání a vodovodní škody. Ani to však neplatí vždy. A navíc, i v případech, kdy pojištění skutečně veškerá uvedená rizika kryje, nemusí být ještě tak říkajíc vyhráno. Často totiž skutečná hodnota pojištěného majetku přesahuje – mnohdy i poměrně výrazně – pojistnou částku.

Častým problémem podle pojišťoven bývá také zabezpečení domácnosti. Slevy jsou zřejmě příliš lákavé, a tak někteří lidé při pojišťování uvedou i způsoby zabezpečení, které ani použít nemohou. A když slíbí (protože jej v tom okamžiku nevlastní) zabezpečení, stejně ho nakonec neinstalují. A pak se diví, když pojišťovna vyplatí jen malou část skutečné škody.

I pojistka má svůj životní cyklus

Podobně jako jiné životní situace, také pojistná smlouva má svůj životní cyklus, jehož nedílnou součástí je změna (kdo se nemění, jako by nežil). Pojištění domácnosti by se mělo – minimálně při výročí – aktualizovat. Co to znamená? S velkou pravděpodobností si obyvatelé domácnosti během předchozího roku pořídila nějaké nové vybavení, které mohlo navýšit celkovou pojistnou částku, případně přesáhnout limity připojištění (elektronika, cennosti). Mohlo dojít k rekonstrukci či modernizaci. I to se samozřejmě do hodnoty pojištěného majetku promítne.

Nové vs. časové ceny

Poměrně zásadní rozhodnutí, které se týká nejen domácností, zní: Pojistit na nové nebo na časové ceny? U nově vybaveného bytu či domku se tím samozřejmě zabývat není třeba. Hodnota majetku však postupně klesá a už po pár letech může jít o rozdíl v řádu desítek procent. Nehledě na inflaci. A i v tomto případě je třeba reagovat na vývoj a případně změnit princip výpočtu pojistné částky.

Indexace cen – ano či ne?

Při sjednávání pojistné smlouvy lze nastavit, aby pojišťovna automaticky navyšovala pojistnou částku (a samozřejmě také pojistné) úměrně k navyšování spotřebitelských cen. Tato varianta se vyplatí především těm, kdo domácnost průběžně zařizují a nakupují nové věci, pojistnou smlouvu však neaktualizují. V případě pojistné události pak nebude rozdíl mezi skutečnou a pojištěnou hodnotou tak velký, jak by mohl být bez indexace. I zde však platí, že průběžná práce s pojistnou smlouvou se vyplatí.

14.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.