Rozšiřte náš tým

Pojištění majetku od Kooperativy podporuje ekologické investice

Významnou novinkou v nabídce Kooperativy je tzv. Ekologický benefit.

Foto: Darya Jum (Unsplash)

V roce 2022 Kooperativa řešila v pojištění majetku a odpovědnosti občanů přes 60 tisíc pojistných událostí za 1,98 miliardy Kč. „Nejvíce škod našim klientům způsobily přírodní živly, především vichřice a bouřky, dále pak problémy s vodoinstalacemi a v neposlední řadě jsme tradičně zaznamenali i významný počet odpovědnostních škod. Našim klientům jsme vedle toho zajistili i tisíce asistenčních zásahů, které jim vedle finanční kompenzace škod pomohly vyřešit i akutní potíže,“ shrnuje loňský vývoj škod Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů.

Letošní modernizace občanské produktové nabídky přináší nové a významně posílené asistenční služby zdarma, v pojištění majetku Kooperativa navýšila či úplně zrušila většinu limitů plnění. Unikátní novinkou je Ekologický benefit. Ten garantuje výplatu plnění i nad rámec pojistné částky, pokud škoda přesáhne 75 % z pojistné částky zasaženého rodinného domu, rekreační budovy či bytové jednotky. Klient tak navíc obdrží prostředky na ekologickou modernizaci zasaženého objektu. „Pokud tedy například pojistíte svůj rodinný dům na pojistnou částku 8 milionů Kč a dojde k výše zmíněné pojistné události, kromě obvyklého pojistného plnění získáte navíc 5 % z pojistné částky, tedy 400 tisíc Kč, na pořízení nebo vylepšení třeba vnitřního a vnějšího zateplení, fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zadržování a využívání dešťové vody,“ představuje moderní novinku Tomáš Reitermann.

Významně Kooperativa posílila nabídku svých asistenčních služeb, které klienti ke svému pojištění získávají bezplatně. „Úplnou novinkou je asistence pro případ stěhování, dále jde například o asistence v případě potřeby pozáruční opravy domácích spotřebičů či novou kyberasistenci. Zároveň se zvýšily limity plnění pro případ řemeslných prací, kterými se odstraňují různé nouzové situace, nově činí až 10 tisíc Kč pro jeden zásah, a počet zásahů v roce nově již není omezen,“ doplňuje Tomáš Reitermann.

Unikátní je v dnešní nejisté době přístup Kooperativy pro případ řešení velkých občanských majetkových škod. Má-li klient pojištění indexované, je zaručena k jeho pojištění inflační garance. Jde o ochranu pro případ, že by mu ani indexovaná horní hranice plnění nepokryla kvůli mimořádné inflaci celou výši škody. „Díky inflační garanci klient obdrží pojistné plnění až do výše 120 % horní hranice pojistného plnění. Tedy až o 20 % vyšší částku, než jakou má sjednanou v dodatku, kterým přijal náš návrh na indexaci,“ vysvětluje Tomáš Reitermann.

Mění se také pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v běžném občanském životě, tzv. pojistka na blbost. Nově Kooperativa nabízí limit plnění až do výše 50 milionů Kč a územní platnost pojištění unikátně rozšířila na celý svět, dříve toto pojištění platilo jen pro Evropu.

Zdroj: Kooperativa pojišťovna.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.