Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel v ČR povinné není. Škody však mohou být obrovské

Jachty, plachetnice, motorové čluny a jiné typy plavidel jsou primárně určené k zábavě a rekreaci. I při jejich používání však může dojít k nehodě či jiné nepříjemnosti.

O tom, jak vysoké škody mohou při využívání – zejména námořních – plavidlech vzniknout ostatně svědčí i povinné minimální pojistné částky vyžadované v nejoblíbenějších destinacích českých vlastníků jachet a milovníků námořních plaveb, tedy v Chorvatsku a zejména Itálii. Chtějí-li se majitelé na svých lodích plavit, musí prokázat, že jsou pro případ, že by způsobili škodu třetím osobám (na zdraví, životě, majetku nebo životním prostředí), pojištěni, a to na minimálně 1 milion eur v Chorvatsku, resp. nejméně 6 milionů eur (5 milionů eur pro věcné škody a 1 milion eur pro škody na zdraví) v Itálii.

Škody, které mohou při používání plavidel vzniknout, se však samozřejmě neomezují pouze na moře. Nemálo plachetnic, motorových člunů a dalších vodních dopravních prostředků se plaví také po tuzemských přehradních nádržích, jezerech, rybnících a samozřejmě také řekách. A také jejich majitelé nebo nájemci nesou za škody, které při provozu plavidla vzniknou, odpovědnost. Výše možného odškodnění přitom může i v těchto případech dosáhnout obrovských hodnot. Je totiž třeba si uvědomit, že podobně jako u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel se projevuje nový občanský zákoník, který zásadně změnil výši odškodného nejen ve vztahu ke škodám na zdraví nebo životě, ale i přístup k hodnocení škod na majetku. Ty se nově počítají s ohledem na to, kolik peněz musí poškozený vynaložit, aby obnovil nebo nahradil funkce poškozené věci.

S ohledem na výše uvedená fakta není divu, že pojišťovny a samozřejmě také zodpovědní pojišťovací makléři své klienty přesvědčují, aby při sjednávání pojistné smlouvy mysleli na hrozící odškodné a maximálně využívali nabízený rozsah pojistného plnění. Plachetnice, motorový člun či jiná plavidla jsou příjemným zpestřením dovolených či teambuildingových akcí, ale v okamžiku, kdy dojde k nehodě, se zábava snadno a rychle změní v noční můru. A i když s některými důsledky ani pojištění příliš nepomůže, finanční škody nahradí.

Pojištění rekreačních plavidel nepatří mezi masově využívané typy pojištění. Majitelů lodí není tolik, jako například majitelů motorových vozidel. Přesto je význam pojištění pro tyto dvě skupiny srovnatelný. V obou případech totiž vážně hrozí, že i drobná nehoda může vyvolat velmi vážné důsledky. Nebo si myslíte něco jiného?

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.