Rozšiřte náš tým

Pojištění pro případ samovznícení vozidla

Samovznícení vozidla není až tak nepravděpodobnou událostí, jak by se možná mohlo zdát. Příčinou podobných událostí jsou technické závady a v mnoha případech si za ně svým způsobem může sám provozovatel vozidla, který něco zanedbá. Jak se k tomuto riziku stavějí pojišťovny?

Zdroj: Pixabay

Příčin samovznícení může být poměrně hodně. A stejně jako v mnoha jiných případech platí, že většině lze zabránit prevencí, tedy kvalitní údržbou v kvalifikovaném servisu. I přes veškerou snahu se však může někdy stát, že vozidlo začne z ničeho nic hořet a posádce v tom okamžiku nezbývá než zachránit sama sebe, případně přepravované věci.

Dojde-li k požáru vozidla v důsledku nehody, není příliš sporu o tom, kdo za vzniklou škodu odpovídá a bude ji muset uhradit (prostřednictvím pojišťovny nebo – v horším případě – z vlastních prostředků). Co se však stane v případě samovznícení? Na to jsme se zeptali v pojišťovnách, které tento typ škody pojišťují.

Pojištění pro případ samovznícení

Pojišťujete motorová vozidla pro případ samovznícení?

Allianz pojišťovna: Ano, pojišťujeme.

Česká podnikatelská pojišťovna: Samovznícení není častým jevem, proto se na něj nijak zvlášť nezaměřujeme. Nicméně pokud by se vozidlo samo vznítilo, pak bychom to řešili z pojistného nebezpečí živelní událost, přesněji z požáru.

ČSOB Pojišťovna: Ano, toto riziko je součástí havarijního pojištění anebo případně doplňkového živelního pojištění

Generali Česká pojišťovna: Samovznícení je z pohledu Generali České vnímáno jako živelní událost, kterou lze sjednat v rámci variant havarijního pojištění All Risk, All Risk 6+, Odcizení a Živel, Havárie a Živel, nebo v rámci doplňkového pojištění Živelní událost.

Odlišujete podmínky pro spalovací a vznětové motory?

Allianz pojišťovna: Nerozlišujeme, podmínkou u  obou typů je vznik požáru (oheň). Na pouhé doutnání, kouř, zplodiny aj. vozidlo pojištěno není. Povinností uživatele vozidla je vždy požár ohlásit HZS, a to i malý požár uhašený vlastními silami.

Česká podnikatelská pojišťovna: Musí být přivoláni hasiči a vyšetřit původ požáru. Na základě tohoto prošetření se dále postupuje v likvidačních procesech.

ČSOB Pojišťovna: Toto nerozlišujeme. Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny.

Generali Česká pojišťovna: U výše vyjmenovaných variant pojištění nerozlišujeme, o jaké provedení motoru se jedná.

Z jakého rizika škody (na vozidle) způsobené samovznícením plníte?

Allianz pojišťovna: U starších produktů autopojištění z rizika Živel, u nového Moje Auto z rizika Požár a výbuch.

Česká podnikatelská pojišťovna: Z rizika živelní událost, přesněji z požáru.

ČSOB Pojišťovna: Z rizika požáru (jak uvádíme výše je součástí havarijního pojištění vozidla nebo doplňkového živelního pojištění vozidla – sjednávané k povinnému ručení).

Generali Česká pojišťovna: Z rizika Živelní událost, kterou lze sjednat v rámci variant havarijního pojištění All Risk, All Risk 6+, Odcizení a Živel, Havárie a Živel, nebo v rámci doplňkového pojištění Živelní událost.

Zima jako rizikové období?

Mrazy zejména v jejich extrémní podobě mohou samovznícení nepřímo napomáhat. Podle automechaniků, které citovala mluvčí Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, silný mráz především u starších typů aut ovlivňuje jejich zkratovost a může tak zvýšit riziko samovznícení v důsledku závady na elektroinstalaci.

“Nebezpečí samovznícení souvisí s křehnutím a roztažností materiálů. Například kabely jsou v autě zajištěné ve svorkovnici a utáhnuté šroubem. Vlivem roztažnosti vodičů ale může dojít k uvolnění ze svorkovnice, přechodovému odporu a zkratu.” 

Vyšší riziko hrozí u starších aut, se kterými řidiči vyjíždějí z výrazně teplejší garáže do silného mrazu. V takových případech je důsledek rozdílu teplot nejmarkantnější.

Elektroauta vs. samovznícení

Po tuzemských silnicích jezdí stále více aut poháněných elektřinou. Požáry těchto vozidel jsou z pohledu hasičů mnohem komplikovanější a jejich likvidace náročnější. Proto jsme své otázky zamířili i tímto směrem. Jak se pojišťovny k požárům elektroaut staví?

Jaké podmínky platí pro auta s elektrickým pohonem?

Allianz pojišťovna: Podmínkou plnění je – stejně jako u spalovacích a vznětových motorů – vznik požáru (oheň). Na pouhé doutnání, kouř, zplodiny aj. vozidlo pojištěno není. Povinností uživatele vozidla je vždy požár ohlásit HZS, a to i malý požár uhašený vlastními silami.

Česká podnikatelská pojišťovna: Nemáme speciální podmínky pro elektromobily ani hybridní vozidla.

ČSOB Pojišťovna: Stejné jako pro vozidla se spalovacími motory, viz odpověď výše.

Generali Česká pojišťovna: Nerozlišujeme o jaké provedení motoru se jedná.

Z jakého rizika plníte škody (na vozidle) u aut s elektropohonem?

Allianz pojišťovna: U starších produktů autopojištění z rizika Živel, u nového Moje Auto z rizika Požár a výbuch.

Česká podnikatelská pojišťovna: Živelní událost – požár.

ČSOB Pojišťovna: Z rizika požáru.

Generali Česká pojišťovna: I u elektroaut je samovznícení vnímáno jako živelní událost.

Jak se stavíte k rizikům spojeným s likvidací požáru elektromobilů, tedy i s výrazně vyššími náklady?

Allianz pojišťovna: Současné benzínové nebo dieselové automobily mají zvýšené riziko vzniku požáru s ohledem na vyšší odběry proudu velkým množstvím elektrosoučástek (senzory, řídící jednotky, kabely aj.) a spotřebičů (svícení, klimatizace, vyhřívání, navigace, kamery aj.), takže nelze jednoznačně říct, že z pohledu vzniku požáru jsou elektromobily s vysokonapěťovými okruhy rizikovější. Navíc jsou většinou novější, takže i méně opotřebované provozem, a tím méně náchylné k provozní závadě. Zvýšené náklady oprav elektromobilů se samozřejmě projevují, neboť většina specifických dílů se neopravuje, ale pouze vyměňuje. Někdy se projeví potíže s nedostatkem potřebných náhradních dílů s dopadem na delší dobu opravy a náklady náhradního vozidla. Zásadní vlivy pak mohou být v nákladech zásahů HZS ČR, které se u poškozených vozidel hradí z povinného ručení „viníka“. A protože je dle zákona č. 320/2015 o HZS, resp. nařízením Vlády ČR, určena hodinová sazba 5 600 Kč, pak u požárů vozidel s elektrickým pohonem ponořených na desítky hodin do vodní nádrže náklady HZS mohou vyrůst do extrémní výše.

Česká podnikatelská pojišťovna: Vzhledem ke skutečnosti, že je takových vozidel ještě příliš málo, tak sice bedlivě sledujeme tuto problematiku, ale zatím ještě nečiníme zásadní úpravy produktu. Problematika hašení elektromobilů je skutečně jedním z problémů, které se budou muset řešit a také v pojištění zohlednit.

ČSOB Pojišťovna: V současné době toto riziko nijak nezohledňujeme – četnost požárů elektroaut není nijak vyšší než u běžných vozidel.  Elektroaut není v ČR zatím provozováno tolik, aby se v tomto směru mohla jejich rizikovost statisticky projevit jinak.

Generali Česká pojišťovna: V případě požáru elektromobilů se obvykle jedná o totální škody. Pokud vozidlo nestráví plameny, je nutné ho speciálním způsobem hasit, což předpokládá jeho zatopení. O totální škodu pak jde vždy, když je auto zatopené do výšky více než 40 cm. To se děje obvykle při povodních, ale hašení elektromobilu ve speciálním kontejneru je stejný případ. Z našeho pohledu jde o regulérní pojistnou událost. Fakt, že hasiči zasáhli tímto způsobem, nic nemění na tom, že by šlo o totální škodu. Bez zásahu hasičů by automobil téměř jistě celý shořel. Pojistnou událost dále prodražuje i zásah hasičů. Ti si tento zásah mohou vyúčtovat a následně se hradí z povinného ručení, taková je praxe v případě zásahů u požárů vozidel. Hodinová sazba, kterou hasiči účtují, je paušálně nastavena na 5 600 Kč/h.

Co když hořící auto způsobí i další škodu?

Škody způsobené požárem vozidla jiné osobě jsou plněny v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinného ručení. To je i jeden z důvodů, proč by každý provozovatel vozidla při sjednávání tohoto pojištění měl vždy volit spíše vyšší pojistné limity, aby měl jistotu, že pojišťovna v případě potřeby pokryje i škody například na životním prostředí nebo cenějším majetku poškozeném z jeho viny.

Pokud však hořící vozidlo způsobí škodu provozovateli (tomu, kdo vozidlo pojistil), na plnění z povinného ručení nárok nemá.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.