Rozšiřte náš tým

Pojištění zavazadel vs. pojištění nákladu

Byť na první pohled může nadpis vypadat nesmyslně, ve skutečnosti by měly pojištění přepravovaného nákladu věnovat pozornost například servisní firmy, jejichž pracovníci s sebou vozí nářadí a další technické vybavení, tedy – slovy pojistných podmínek “věci sloužící v době vzniku škody k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti”.

Pojem “pojištění zavazadel” v rámci autopojištění v mnoha lidech může evokovat pocit ochrany před krádeží, poškozením nebo zničením pro všechna zavazadla přepravovaná ve vozidle. Jenže ouha!

Do kategorie “Zavazadla přepravovaná ve vozidle” patří u mnoha pojišťoven pouze věci, které slouží pro osobní účely. To znamená, že některé věci přepravované ve vozidle zůstávají nepojištěné. Co s tím?

Když nestačí pojištění zavazadel

Jste-li podnikatel či zaměstnanec, který pro svou práci potřebuje různé nářadí a další – mnohdy ne zrovna levné – vybavení, budete pro jistotu, že máte vše dobře pojištěné, u mnoha pojišťoven potřebovat pojistit i přepravovaný náklad. Proč to?

Jak už bylo řečeno, některé pojišťovny mezi zavazadla nezahrnují věci sloužící v době vzniku škody k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti. Pokud byste tedy v havarovaném či vykradeném vozidle takové věci přepravovali, pojišťovna vám je nezaplatí.

Ve výše uvedených případech musíte vedle pojištění zavazadel sjednat také pojištění přepravovaného nákladu. Věci sloužící v době vzniku škody k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti totiž některé pojišťovny považují za náklad.

Limity, limity, limity

Dalším důležitým parametrem při sjednávání pojištění zavazadel jsou limity pojistného plnění. Pojištění pro případ odcizení, poškození nebo zničení zavazadel lze pořídit vcelku levně (v řádu stokorun za rok), nicméně v takových případech je nutné počítat s poměrně nízkým limitem plnění.

Při stanovení limitu doporučujeme dobře zvážit, jaké věci s sebou vozíte třeba na dovolenou. Pokud totiž s sebou vezete například notebook a foťák, snadno základní limity překročíte a za malé peníze dostanete příslušně nízké plnění. A to asi nikdo nechce.

Nespoléhejte se na jednoduchá řešení

Odlišná pravidla pojištění zavazadel u jednotlivých pojišťoven vedou k jednoznačnému doporučení: Každá pojišťovaná situace vyžaduje individuální přístup – ať se jedná o flotilové pojištění nebo jednotlivé případy. Navíc je třeba respektovat konkrétní pravidla a požadavky pojišťovny, která pro daný případ zajistí pojistnou ochranu.

Při výběru vhodného zajištění vašich konkrétních požadavků doporučujeme využít znalosti a zkušenosti odborníka, který se pojištění věnuje a umí rozlišit konkrétní situace a stanovit pravidla garantující pojistné plnění podle představ klienta.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.