Rozšiřte náš tým

Pojišťovny potvrzují, že dokážou odhalovat pojistné podvody ve vyšších finančních objemech

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2019 celkem 8474 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,133 mld. Kč. Důvod, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesají, souvisí s rozšiřujícími se možnostmi odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně, až ve fázi pojistné události, ale již při vstupu do pojištění. Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení klesá počet pojistných podvodů, neboť podvodná pojistná událost v případě fungující prevence při vstupu do pojištění ani nevznikne.

„Rozhodující objem (55 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 630 mil. Kč (v roce 2018 se jednalo o 850 mil. Kč). Třicet procent celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 340 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2019, přičemž v roce 2018 se jednalo o 260 mil. Kč); zbylých 15 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 165 mil. Kč (v roce 2018 se jednalo o 187 mil. Kč),“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl v odvětví pojištění vozidel. Přes výrazný pokles prověřovaných případů u pojištění osob hodnota prokázaného pojistného podvodu neklesla tak výrazně, když u pojištění osob dosáhla v roce 2019 cca 165 mil. Kč (ve srovnání s 202 mil. Kč v roce 2016); u pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů 341 mil. Kč, což je dokonce nejvyšší hodnota za poslední čtyři ročníky. Jedině v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za rok 2018 (ve výši 851 mil. Kč) a odhalená hodnota roku 2019 ve výši 626 mil. Kč odpovídá spíše obvyklé situaci let 2015 až 2017,“ dodává dále Petr Jedlička.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění (2019)  
Obor pojištění Počet případů (ks) Rozdělení Výše prokázané hodnoty (tis. Kč) Meziroční změna
Pojištění vozidel 3848 45 % 341 240 131 %
Pojištění majetku 1400 17 % 401 161 78 %
Pojištění odpovědnosti 826 10 % 225 513 67 %
Pojištění osob 2400 28 % 165 285 89 %
Celkem 8474 100 % 1 133 199 87 %

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu se zatím stabilizovala na 230 000 Kč po nárůstu průměrné odhalené výše pojistného podvodu vůči předchozím ročníkům.

Objem odhalené výše pojistných podvodů se za posledních devět let zdvojnásobil: namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody nyní již za 1,1–1,3 mld. Kč.

SVIPO a SVIPO II: Odhalování pojistných podvodů

Soňa Anderlová, gestorka oblasti prevence pojistného podvodu, říká: „ČAP spolu s pojišťovnami vynakládá maximální úsilí včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů. Vyvinuli jsme za tímto účelem systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech, SVIPO a SVIPO II, do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny – a většina z nich tak již dávno učinila.

Dále vysvětluje: „Systém SVIPO II zajišťuje podporu proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění, a to jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční, a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží k detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.“

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.