Rozšiřte náš tým

Povinné ručení se pojišťovnám nevyplácí. Bude se zdražovat?

Náklady na pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (povinné ručení) dlouhodobě převyšují vybrané pojistné. Znovu to potvrdila ve své tiskové zprávě Česká asociace pojišťoven (ČAP), která současně publikovala výsledky analýzy České kanceláře pojistitelů (ČKP) identifikující nejrizikovější segmenty vozidel a řidičů. To, že současné nastavení povinného ručení není ideální, asi nejlépe dokládá fakt, že roční celková ztráta tohoto produktu činí zhruba dvě miliardy korun.

V oblasti nákladních firemních vozidel a tahačů návěsů vybrané pojistné nepokrývá ani všechny škody, natož pak další náklady spojené s povinným ručením, a musí tak být dotované jinými segmenty.

Pojišťovny samozřejmě musí na negativní výsledky reagovat. I když průměrné pojistné činí 2 800 korun, některé segmenty v posledních letech zaznamenaly nemalý nárůst cen. Například pojistné u již zmiňovaných tahačů návěsů za posledních 5 let vzrostlo zhruba o 15 procent na průměrně 6 300 korun. (A i tak právě tento segment pojistitelům přináší obrovské prodělky.) Podobný osud potkal také další velmi rizikovou skupinu – řidiče do 30 let. Těm za poslední dva roky podle analýzy ČKP vzrostlo průměrné pojistné o 750 korun. Bohužel i v jejich případě tržby ani zdaleka nepokrývají náklady.

Dojde tedy ke zdražení? V nejbližší době zřejmě nijak zásadní růst průměrného pojistného očekávat nemusíme. Vzhledem k situaci na trhu a potenciálnímu obvinění z kartelové dohody při skokovém zdražení u všech pojistitelů lze spíše očekávat změny ve vybraných rizikových segmentech.

Ostatně tuto teorii de facto potvrzují i slova Jana Matouška, výkonného ředitel ČAP a ČKP: “Co nejpřesnější vyhodnocení rizikovosti řidičů a stanovení adekvátní výše pojistného je pro pojišťovny naprosto zásadním tématem. V ČR se tak začínají objevovat nové pojistné produkty, které rozšiřují standardní segmentační kritéria a v pojistném POV zohledňují například u vozidla i počet najetých kilometrů ročně. Paralelně se zpřesňováním segmentace by však mělo dojít k postupnému vyrovnáním bilance u dlouhodobě ztrátových segmentů.”

Pojišťovny si dlouhodobý prodělek dost dobře nemohou dovolit. I když negativní bilance povinného ručení už trvá řadu let, reakce pojišťoven jasně naznačuje, že současný stav není dlouhodobě udržitelný. A pokud k nějakým změnám dojde, pak pravděpodobně mnoho řidičů nepotěší. Ovšem na druhou stranu budou pojišťovny zcela jistě hledat cesty, jak spolehlivým řidičům ulevit (příkladem budiž nabídka britské pojišťovny Admiral, o které jsme psali na Facebooku). I tak lze očekávat, že se začne průměrné pojistné postupně zvyšovat.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.