Rozšiřte náš tým

Přes 400 000 klientů Pojišťovny České spořitelny ušetří díky životnímu pojištění na daních

Pojišťovna České spořitelny rozeslala koncem ledna svým klientům potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, která mohou využít k úspoře na daních. Celková částka pro daňový odpočet za loňský rok dosahuje téměř 1,5 miliardy korun. Klienti Pojišťovny České spořitelny tak mohou na daních ušetřit 217 milionů korun.

Za rok 2016 vystavila Pojišťovna České spořitelny přes 400 000 potvrzení. „Každý z klientů, jehož smlouva splňuje zákonné podmínky pro daňové zvýhodnění, si může od daňového základu odečíst až 12 000 korun a získat tak od státu až 1 800 korun na daních zpět,“ potvrzuje Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. Možnost odečíst si od daňového základu pojistné za životní pojištění má většina klientů Pojišťovny České spořitelny. Průměrná výše pojistného za rok 2016, o které si klienti mohou snížit daňový základ, činí u Pojišťovny České spořitelny 3 500 korun. „Pokud naši klienti daňový odpočet využijí, uspoří v průměru více než pět set korun,“ říká Petr Procházka.

Na daňový odpočet až 12 000 korun má nárok každý, kdo splní podmínky zákona o dani z příjmů – mimo jiné pojištění musí být sjednané minimálně na dobu 5 let, pojistné je hrazeno na riziko smrti nebo dožití a výplata peněz je ve smlouvě sjednána nejdříve v roce, ve kterém se pojištěný dožije 60 let. Od 1. ledna 2015 nesmí smlouva také umožňovat mimořádný výběr finančních prostředků.

Od letošního roku se možnost odpočtu zvýšila až na 24 000 korun. Při daňovém vyúčtování za rok 2017 tak klienti budou moci ušetřit až 3 600 korun.

Na smlouvu, která splňuje zákonné podmínky pro daňové zvýhodnění, může přispívat i zaměstnavatel, a to formou příspěvku na životní pojištění, který je osvobozen od plateb sociálního a zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2017 se příspěvek zvýšil z 30 000 na 50 000 korun ročně.

25.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.