Rozšiřte náš tým

Připojištění storna cesty může vrátit většinu nákladů na neuskutečněnou dovolenou

Nastává dlouho očekávaná doba prázdnin a dovolených. Mnozí už dlouho plánují pobyt v zahraničí. Řada lidí nenechává nic náhodě a cestovní služby si pořizuje v předstihu. To se však nemusí vyplatit ve chvíli, kdy z nejrůznějších důvodů nakonec na dovolenou neodjedou. Pro takovou nepříjemnost se hodí připojištění storna.

Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i v hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění (včetně COVIDU-19), závažné zdravotní komplikace v těhotenství do 26. týdne potvrzené lékařem, živelní katastrofická událost (v tuzemsku bezprostředně před odjezdem, dojde-li ke škodě na majetku klienta, anebo v cílové destinaci cesty), případně další vážné situace, jako jsou předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, žádost o rozvod, výpověď z práce, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Připojištění storna se vztahuje i na další osoby, které byly uvedeny v cestovní a pojistné smlouvě.

Kdy lze připojištění stornovacích poplatků uzavřít

Připojištění storna se uzavírá k cestovnímu pojištění UNIQA. Zcela zásadní je ovšem okamžik sjednání připojištění storna. Klient ho musí uzavřít nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb, k jejichž pokrytí má připojištění sloužit, případně po první splátce/záloze na tento účel. Pokud dotyčný kupuje služby individuálně a postupně, měl by vždy uzavřít připojištění ihned při nákupu první služby s tím, že do pojistné částky již uvede i předpokládané náklady na další služby.

Cestovními službami se rozumí doprava (letenky, jízdenky na vlak), uhrazené ubytování, stravování, objednané a zaplacené výlety nebo vstupné, případně plánované atrakce apod.
„Zájem o připojištění storna UNIQA vzrostl zejména v období pandemie covidu-19 a i nyní jsou klienti opatrnější. Je to dáno i zvyšujícími se cenami za cestování v situaci, kdy rostou prakticky všechny životní náklady. Poptávka po připojištění je vyšší než do roku 2019, a také přibývá případů pojistného plnění z tohoto druhu krytí, zejména u rodin s malými dětmi,“ konstatovala Ivana Meclová, produktová manažerka pojištění osob UNIQA.

Připojištění storna cesty kryje vynaložené stornovací náklady na cestu až do výše 80 %. Tyto je třeba pojišťovně doložit.

Náhrada nevyčerpaných dovolenkových služeb

Připojištění náhrady dovolené umožní klientovi s cestovním pojištěním UNIQA získat plnění za nečerpané služby v situaci, kdy už se nachází v cizině a na místě dojde např. ke škodám na majetku pojištěného vzniklé během pobytu v důsledku živelní události nebo dojde mezitím k úmrtí osoby blízké, vážnému úrazu nebo onemocnění osoby blízké, potvrdí-li lékař, že se jedná o ohrožení života. Je-li nutné dovolenou či cestu zkrátit a/nebo nelze-li dočerpat některé objednané a zaplacené cestovní služby, může dotyčný turista nárokovat tyto nevyčerpané výdaje z připojištění náhrady dovolené.

Praktické příklady, kdy lze čerpat náhradu z připojištění storna nebo náhrady dovolené
 Jeden člen rodiny, která celá plánuje dovolenou, dostal neočekávané předvolání k soudu v termínu, kdy měla být rodina pryč. Nyní ale bez blízké osoby nechtějí jet ani ostatní. Pokud mají připojištění storna všichni (jsou uvedeni v cestovní a pojistné smlouvě), mohou zůstat doma a dostanou až 80 % zaplacených stornovacích poplatků zpátky.

  • V místě plánované dovolené zuří lesní požár, který se zatím nedaří zvládnout. Turisté oblast opouštějí. Klienti raději od cesty upustili. Pokud lokální úřady označily místo nejdéle 5 dnů před počátkem cesty jako ohrožující životy a majetek, připojištění storna cesty lze uplatnit.
  • V místě dovolené klienta už během jeho pobytu hasiči zvládli rozsáhlý požár, ale není obnovena kompletní infrastruktura a oblast je zdevastovaná. Pokud by došlo v důsledku požáru k poškození majetku klienta (např. by shořel jeho obytný vůz), a měl sjednané připojištění náhrady dovolené, UNIQA zaplatí náklady na nečerpané služby.
  • V destinaci, kam turisté míří, se vyskytl útok žraloka, který zabil plavce. Pláže jsou dočasně uzavřeny nebo omezeny. Na tuto situaci se připojištění storna cesty nevztahuje!
  • Dva dny před odjezdem na dovolenou klient naboural auto. Nic se nikomu nestalo, ale auto bude nepojízdné do provedení opravy minimálně 14 dnů. Mezitím měla rodina odcestovat tímto autem na dovolenou, což tedy vzhledem k bouračce nejde. Storno cesty lze uplatnit pouze tehdy, když k nezaviněné dopravní nehodě soukromého dopravního prostředku dojde v den odjezdu!
  • Zaměstnavatel zrušil klientovi plánovanou dovolenou kvůli akutně vzniklé situaci v práci. Rozhodl se, že nepojede na dovolenou, ale rodina ji uskuteční. Stornovací náklady vynaložené na něj ale zpět nedostane. Zrušení dovolené ze strany zaměstnavatele není bohužel důvodem pro uplatnění storna.
  • Během dovolené se klient dozví, že mu zemřel otec. Vrací se urychleně zpět i s celou rodinou. Z připojištění náhrady dovolené může čerpat náklady za nevyčerpané uhrazené služby i náklady na přeplánovanou náhradní dopravu zpět.
  • Klient se už vydal na cestu do Chorvatska autem. Cestou ještě v ČR došlo k nezaviněné nehodě, kvůli níž nemohl klient dovolenou uskutečnit. Z připojištění storna může žádat pojistné plnění za stornovací poplatky.

Závěrem ještě upozornění: nelze současně uplatnit připojištění storna cesty a připojištění náhrady dovolené. Vždy lze čerpat pojistné plnění jen z jednoho z nich.

Zdroj: Uniqa

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.