Rozšiřte náš tým

Pro každé dítě 1 000 korun na vyšetření proti Borelióze

V rámci prevence závažných onemocnění nabízí Česká pojišťovna nový benefit. Tím je až 1 000 korun na vyšetření klíštěte v odborné laboratoři. Nárok na benefit  má každé dítě pojištěné na smlouvách životního pojištění Můj život uzavřených v období od 1. května do 30. září 2017.

„Klíšťata jsou pro rodiče bohužel známým tématem. Děti s nimi mohou přijít do styku prakticky kdekoliv a snad každý rodič se setkal se situací, kdy se jeho dítě vrátilo z pobytu v přírodě s tímto přisátým parazitem,“ uvádí Markéta Filová, manažer Útvaru produktového managementu životního pojištění České pojišťovny.

Klíšťata jsou jedním z nejčastějších přenašečů neuroinfekcí v našem regionu a bakteriemi, které způsobující lymeskou boreliózu je nakažena až třetina z nich. Nakažené klíště pak pochopitelně může přenést infekci na člověka. Onemocnění lze předcházet nejen očkováním, ale také včasnou léčbou. „Včasné podchycení této nebezpečné nemoci je velmi důležité a pro léčbu klíčové. Proto chceme rodičům nabídnout pomoc ve formě úhrady nákladů na otestování vyjmutého klíštěte,“ vysvětluje Markéta Filová.

Benefit  platí pro smlouvy uzavřené v období od 1. května do 30. září 2017. Nárok na něj má každé pojištěné dítě, pro které je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění dětských závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 100 000 korun. Pro uplatnění tohoto benefitu  je třeba odeslat vyjmuté klíštěte do odborné laboratoře a předložit pojišťovně doklad o provedení vyšetření.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.