Rozšiřte náš tým

Proč se vyplatí cestovní pojištění i na Slovensko

Štrbské plesoSlovensko je dlouhodobě druhou nejnavštěvovanější destinací našich turistů. Bohužel se však řada z nich stále domnívá, že k našim východním sousedům není třeba sjednávat cestovní pojištění, protože vše lze uhradit jen z kartičky veřejného pojištění.

Tak jednoduché to ale není. Aby rekreanti předešli nemilému překvapení, vždy by měli cestovat s komplexním cestovním pojištěním.

Evropský průkaz pojištěnce (EHIC) nemusí krýt všechny náklady na ošetření. A platný turistům bude ještě méně, pokud bude třeba přivolat Horskou službu při potížích na túrách. Pouze komerční cestovní pojištění může refundovat náklady i spoluúčast zásahu nebo zdravotní péče v plné výši a bez doplatku.

Náklady na recept, cenu léčiv, ale i platbu za pohotovost u lékaře nebo v nemocnici lze pokrýt z komerčního pojištění léčebných výloh. K tomu se často využívají ze strany klientů v cestovním pojištění i úhrady za doprovázející osobu v případě hospitalizace blízkého nebo přeprava sanitkou. Lékařskou péči a léky poskytnuté na místě nebo během hospitalizace čeští turisté na Slovensku neplatí.

Zásah Horské služby se prodraží

Bez cestovního pojištění mohou být Češi na túrách, za nimiž většina z nich míří, zaskočeni vysokou cenou za zásahy Horské služby. Náklady na vyhledání, vyproštění a transport helikoptérou šplhají do tisíců EUR. Běžný transport zraněného z hor bez vrtulníku přijde cca na 500 – 1000 EUR. Je-li ale ve hře helikoptéra, běžně náklady dosahují úrovně mezi 2.000 až 4.000 EUR.

Repatriace pacienta do ČR

Jede-li turista na Slovensko bez cestovního pojištění, další výraznou nákladovou položkou v dovolenkovém rozpočtu může být cena za jeho repatriaci domů, není-li schopen po zranění nebo kvůli nemoci cestovat samostatně. Náklady na převozy tohoto typu (zpravidla sanitkou) byly loni v konkrétních případech v rozmezí 10.000 až 30.000 korun, vždy podle bydliště nebo spádové nemocnice dotyčného pacienta.

Nečekané výdaje za způsobené škody

Kromě pojištění léčebných výloh, které se hodí pro výše zmíněné účely, se určitě vyplatí i pojištění odpovědnosti za škody způsobené v zahraničí. To je součástí tzv. komplexního cestovního pojištění. Je určeno pro případy, kdy z nedbalosti pojištěná osoba způsobí škodu nebo újmu na zdraví cizím osobám. Vztahuje se například na škody vzniklé na hotelovém pokoji nebo zranění zapříčiněné při jízdě na kole chodci apod. Tyto škody lze ale rovněž krýt z pojištění občanské odpovědnosti, které má viník sjednáno samostatně nebo k pojištění domácnosti v ČR.

Vysokohorské túry

Cestovní pojištění UNIQA kryje i vysokohorské túry bez horolezeckého náčiní do nadmořské výšky 3.000 m bez omezení a bez potřeby připojistit se. Slovensko je tak pro treky a túry bez výjimky pojištěno v základním krytí. Ale pozor, nemusí tomu tak být u každé pojišťovny!

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.