Rozšiřte náš tým

Profesní svět se mění a má nové nároky na pojištění

Doposud jsme v UNIQA pojišťovně rozlišovali čtyři rizikové skupiny povolání a relativně snadno jsme odhadli, jaká úskalí mají a co lze pokrýt pojištěním. Jenomže svět okolo nás se překotně mění, a s ním se tenčí nebo mizí zastoupení mnoha dosavadních profesí a naopak vznikají zcela nové, o nichž zatím máme jen rámcovou představu. Jedno je jisté: budou klást na pojištění zcela jiné nároky než pracovní zařazení z minulosti. Hlavně v oblasti odpovědnosti.

Namátkou pár profesí, které už jsou nebo zřejmě budou brzy na vymření: opravář faxů (nebo třeba žehliček a kávovarů), prodavač jízdenek, pokladní v divadle nebo kině, vrátný, kamelot, ale i pošťák nebo horník. Ještě před deseti lety naprosto běžná pracovní zařazení, navíc dobře popsaná a s předlouhými statistikami, z nichž se dala rizika vyčíst a kvantifikovat.

Každý druhý má dnes kouče

Dnes už jsme obklopeni v každodenním životě moderními profesemi, které jsme ještě před několika málo desítkami let neznali: tiskový mluvčí, fitness trenér, event manažer, headhunter, digitální specialista, lobbista, sommeliér, webmaster, estetický chirurg, kreativní ředitel nebo kouč. A nově přibývají další: například řidiči alternativních taxi nebo piloti dronů. Od května ve firmách vzniknou zbrusu nová místa šéfů přes ochranu dat. Většinou nejde o rizikové profese ve smyslu fyzického ohrožení daných osob, nicméně o velmi odpovědné pozice, které mohou hodně zkazit. Trenér ve fitku může zapříčinit únavovou zlomeninu nebo zánět šlach cvičence, řidič alternativního taxi může při nehodě zranit pasažéra, kreativní ředitel ohrozit dobrou pověst klienta nevhodnou reklamou, eventový manažer přecenit síly účastníků team buildingu.

Pojištění odpovědnosti má budoucnost. Ale jak na to?

Ukazuje se, že hlavním tématem pro pojišťovny bude nabídka dobrého odpovědnostního krytí pro všechny tyto moderní profese. A to i ve spojení se stále sílící ochranou osobních a citlivých dat, a také rostoucím právním povědomím, které vede poškozené k důslednému vymáhání nároků. Vedle toho, vzhledem ke stále zrychlujícímu se životu, potřebě stále něco nového vstřebávat a k donekonečna rostoucímu objemu informací, se bude hodit i krytí pro případ vyhoření nebo psychické následky dlouhodobého stresu v práci. To vše vytváří dodatečné impulsy pro sféru pojišťovnictví, kde ovšem nelze jako doposud snadno čerpat z prokázaných trendů a statistik. To komplikuje pojmenování konkrétních pojistných událostí, kvantifikaci jejich pravděpodobnosti a přiměřené stanovení pojistných částek i pojistného.

Už zítra další výzvy

A do toho přichází stále početnější zastoupení v nových profesích, o nichž uslyšíme hlasitěji zítra: digitální nomád, nanotechnolog, biotechnolog, systémový ekolog, designér implantátů, specialita na kybernetickou bezpečnost, youtoober, on-line učitel, expert na roboty, návrhář virtuální reality, ale rovněž opatrovník, chůva, asistent a domácí ošetřovatel. U řady z nich jde přitom o systémové odborníky v několika nebo i mnoha různých specializacích, které doposud fungovaly odděleně v různých povoláních, a daly se tudíž snáze separovat a popsat. Řada z nich ani nemá pevné pracoviště – buď putují, protože chtějí a práce jim to umožňuje (digitální nomádi, popřípadě osoby pracující v režimu home office), nebo to jejich povolání přímo vyžaduje (například gastronovináři / food blogeři, ale také vysoce kvalifikovaní systémoví experti působící v rámci projektů na různých specializovaných pracovištích, často v různých zemích a na různých kontinentech).

Aktivní stáří

A do toho všeho všichni žijeme déle a delší je i náš produktivní věk. Zatímco naši rodiče zpravidla svoji profesi vykonávali většinu života a mnozí z nich dokonce stále u jednoho zaměstnavatele nebo v jedné firmě, trendem jsou dnes pružnost, změna, celoživotní vzdělávání, mobilita. A k tomu nastupují roboti…

Podle stávajících pravidel budou mileniálové pracovat do 70 let i déle. Nikdo dnes neví, jestli to zvládnou. I to bude vyžadovat změnu přístupu pojišťoven, které budou muset častěji reagovat na změny a aktuální rizika.

Pojištění 2.0

Všechny tyto faktory mění zásadně potřeby pojištění. Nové poptávce se musí obor přizpůsobit. Většina pojišťoven si uvědomuje, že se nesmí stát, aby se nabídka produktů míjela se zájmy zákazníků. Velký vliv budou mít digitalizace a tzv. BigData. Řada doposud standardních procesů v pojišťovnách bude automatizována. I tam tedy dojde k obměně profesí. Úkoly pojistných matematiků budou odborně dále diferencované a specializované. A do toho se pojišťovnictví musí vyrovnat se stále sílící regulací a legislativními změnami. Tuto hrozbu ostatně zmiňují pojišťovny vedle nedostatečných inovací a kybernetické kriminality jako nejvážnější strašák pro další vývoj.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.