Rozšiřte náš tým

Průměrné odškodnění za dopravní nehodu vzrostlo na 927 345 korun, je ale třeba znát svá práva

Česká policie za prvních pět měsíců letošního roku vyšetřovala 39 205 bouraček, které si vyžádaly 569 těžce zraněných a 182 úmrtí. Průměrná kompenzace pro poškozené po dopravních nehodách meziročně vzrostla o 34 tisíc korun, loni se vyšplhala na částku 927 345 korun. Vyplývá to ze statistik společnosti Vindicia, která se na odškodnění po dopravních nehodách specializuje. Podle jejích expertů je povědomí o nárocích na kompenzaci mezi lidmi stále nízké, Češi tak často získají jen zlomek částky, na kterou mají právo.

Foto: Unsplash

Počet nehod v letech 2020 a 2021 odrážel utlumení provozu, které způsobila epidemie covid 19. V meziročním srovnání tak letošní Statistiky nehodovosti Policie ČR vyznívají o poznání hůře: počet nehod stoupl téměř o 9 procent, počet usmrcených osob dokonce o 17 procent. Mírně však vzrostla také výše kompenzace za následky nehod, a to o 3,8 procent. „Navýšení odškodnění je dáno především tím, že je navázáno na české mzdy. Hodnota jednoho bodu je totiž setinou průměrné české mzdy ve třetím čtvrtletí předchozího roku. Čím vážnější zranění a jeho následky jsou, tím více body je odhodnoceno,“ vysvětluje Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.

Podle jeho slov většina Čechů stále netuší, na co mají po nehodě právo, své nároky nepřihlašují a spokojí se s třetinou kompenzace, která by jim měla náležet. „Mnoho našich klientů se na začátku domnívalo, že odškodnění je shodné s bolestným. To je však pouze součást celkové částky a odráží bezprostřední následky, jako je léčení, pobyt v nemocnici a uzdravování. Kromě toho si lidé mohou nárokovat ušlý plat či kompenzaci cest rodiny, která zraněného navštěvovala v lékařském zařízení. Finální částka by měla reflektovat třeba i splátky hypotéky či skutečnost, že druhý partner musel na čas přestat pracovat, protože celá starost o domácnost náhle spočívala na něm,“ doplňuje Beck. Češi jsou pak nezřídka překvapeni skutečností, že jejich představa o výši odškodnění je v realitě výrazně překonána a z několika desítek tisíc se může vyšplhat na statisíce korun.

Nejvyšší část odškodnění pak zpravidla činí kompenzace ztížení společenského uplatnění, která zohledňuje, jak velké dopady měla nehoda na další život poškozeného. Zde se berou v úvahu nejen následky typu slepoty či kulhání, ale například i skutečnost, že musel aktivní sportovec značně omezit své koníčky.

Lidé po nehodě dělají chyby, které jim kompenzaci sníží i o desítky tisíc

Dopravní nehoda je stresující situace sama o sobě, natož když ji provází těžké zranění. Jak účastníci, tak i blízcí mají většinou na zřeteli hlavně co nejmenší dopady na zdraví. Jenže právě kroky učiněné v prvních chvílích po bouračce mohou mít na odškodnění zásadní vliv. „Pokud to tedy jen trochu jde, snažte se celou scénu zdokumentovat. Stačí vám na to mobilní telefon. Pár fotografií či video pomohou doložit, jak se nehoda stala. Jedná se o pádný argument pro případ, že bude protistrana své zavinění popírat. Stejně tak jsou cenné i vlastní záznamy výpovědí případných svědků,“ radí Beck. Nabádá, aby poškození nasnímali i menší zranění, jako jsou oděrky, šrámy či modřiny. Měli by rovněž trvat na tom, aby bylo vše zaznamenáno do lékařské zprávy a ta jasně uváděla, že k úrazům došlo v souvislosti s nehodou.

Jakmile se stane dopravní nehoda, jsou následky placeny ze strany pojišťovny viníka. Je třeba, aby samotnou nehodu i veškeré její účastníky potvrdila policie. Pojišťovně se pak vše hlásí postupně, přičemž promlčení je až 3 roky od vzniku úrazu. To spousta lidí netuší a dokonce se domnívá, že jde spíše o pár měsíců.

Čechy také snadno matou některá smluvní ustanovení, která mají zahrnuta v osobních pojistkách. U těch je vše zahrnuto v podmínkách, které se vyplatí důkladně prostudovat. Obsahují totiž některé postupy, u nichž je pojišťovna nekompromisní a jejich nedodržení může znamenat velkou komplikaci s vyplacením plnění. Jedná se například o povinnost nahlásit nehodu do tří dní.

To z logiky věci nemohl splnit řidič, který srazil divočáka a vážně se zranil. „Podařilo se mu doplazit do místní hájovny, kde muži zavolali sanitku. Následoval převoz do nemocnice a několik operací, takže logicky nemohl nehodu sám nahlásit. Pojišťovna následně tvrdila, že mu ze životní pojistky právě z tohoto důvodu nic nezaplatí. Poškozený se s tím původně spokojil, až po dvou letech začal případ řešit s námi. Původní postup pojišťovny se nám podařilo zpochybnit jen díky tomu, že pravidlo o nahlášení nehody bylo obsaženo až v nových podmínkách pojistky, v době, kdy boural, je ve smlouvě neměl. Pomohlo i svědectví hajného. Odškodnění pro řidiče nakonec přesáhlo 4 miliony korun,“ shrnuje Beck z Vindicia. Důsledně proto doporučuje podmínky pojistek prostudovat a přesně se jich držet.

Zdroj: Vindicia.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.