Rozšiřte náš tým

Rakovina sníží příjem o 8 000 korun měsíčně. Téměř dvě třetiny Čechů na to nejsou připraveni

Rakovina je nejobávanější nemocí pro drtivou většinu Čechů (68 %). Polovina Čechů (47 %) dokonce připouští, že by jí mohli onemocnět. Přesto téměř dvě třetiny Čechů (61 %) nejsou na takovou situaci finančně připraveni. Rakovina přitom sníží rodinný rozpočet nejčastěji o 8 000 korun měsíčně. To ukazují výsledky průzkumu Pojišťovny České spořitelny, který realizovala agentura Ipsos. Právě chybějící finance onkologické pacienty stresují nejvíce, říkají jejich psychologové.

Až polovina Čechů si připouští možnost, že by mohla rakovinou onemocnět. Realita jim dává za pravdu, podle statistik některým z onkologických onemocnění trpí v České republice přes půl milionu lidí. Statistiky také říkají, že každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Vedle rakoviny máme největší strach také z Alzheimera a stařecké demence (44 %) i mozkové příhody (43 %).

Rakovina vezme 8 000 korun každý měsíc, přitom pojištěný pro tento případ je jen každý pátý Čech

Češi značně podceňují prevenci finančních potíží. Přitom rakovina připraví rodinu měsíčně nejčastěji o osm tisíc korun a její léčba trvá většinou 17 měsíců. „Kromě překonávání zdravotních těžkostí a vedlejších účinků léčby pacienti často řeší též další související problémy a starosti v oblasti vztahové, sociální i finanční. Se strachem ze závislosti na svém okolí se setkává více méně každý nemocný. Tento strach samozřejmě souvisí i s finanční závislostí. V ordinaci se často setkávám s muži i ženami, kterým nemoc výrazně snížila životní standard. Finanční tlak a s tím související stres zhoršuje psychické i zdravotní prožívání nemoci,“ potvrzuje psychoonkoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

I když si je podle průzkumu většina Čechů vědoma finančních rizik, která s sebou onemocnění přináší, záložní plán nemají. Výpadek příjmů a další náklady, které zdravotní pojišťovna nehradí, by z vlastních úspor dokázalo pokrýt jen 13 % lidí, dalších 20 % má sjednáno pojištění vážných nemocí v rámci životního pojištění.

Naopak 43 % lidí nemá vůbec žádný plán a nevědí, jak by výpadek příjmů v případě onemocnění řešili. Desetina Čechů by problém řešila půjčkou od rodiny nebo známých.

Dalších 8 % respondentů by peníze sehnali jiným způsobem – například prodejem majetku, brigádou nebo by se obrátili na charitativní organizace.

Češi se pro případ vážných nemocí pojišťují nesprávně

Že Češi riziko vážných nemocí podceňují, to dokládají i interní statistiky Pojišťovny České spořitelny. „I když se situace postupně lepší, aktuálně jen třetina klientů, kteří mají u nás sjednané FLEXI životní pojištění, má v rámci něj pojištění vážných nemocí,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Důležitá je také výše pojistné částky. Její průměrná výše je u nás dlouhodobě pouhých 100 000 korun, což je pro například sedmnáctiměsíční léčbu naprosto nedostatečné. My ji doporučujeme nastavit minimálně na dvojnásobek ročního příjmu, což je stěžejní hlavně u živitelů rodin.“

Další chybou je přednostní pojišťování dětí. „Naše statistiky ukazují, že téměř 70 % dětí má u nás pojištění vážných nemocí sjednané. Což je sice dobře, ale v porovnání s třetinou pojištěných dospělých klientů rozhodně doporučujeme pojistit nejprve sebe. U dospělých je totiž riziko onemocnění větší, a právě na jejich příjmu je rodina závislá,“ upozorňuje Petr Procházka.

Sjednat si pojištění vážných nemocí přinutí až osobní zkušenost s nemocí Až třetina Čechů stále spoléhá na veřejné zdravotní pojištění. Mylně se domnívá, že pokryje veškeré finanční náklady spojené s vážnou nemocí včetně výpadku příjmu. „Zdravý člověk většinou na nemoci nemyslí, o prevenci se začne zajímat, až když onemocní někdo z jeho okolí. Často se zdá, že závažná nemoc se nás netýká, jako bychom byli nedotknutelní. Nádorové onemocnění pak představuje nadlimitní psychickou zátěž, která člověka ochromí. Mnozí si myslí, že běžné zdravotní pojištění v nemoci člověka bude stačit, neuvědomují si, že běžný každodenní život v tomto pojištění není zahrnutý,“ vysvětluje Janáčková.

Čtvrtina Čechů by se pro případ vážných nemocí pojistila až v situaci, kdyby se s ní setkali ve svém blízkém okolí. Další pětina by do pojišťovny zašla dokonce až tehdy, když by sami onemocněli. „To je však často pozdě. Na již projevené nemoci se pojištění nevztahuje. Proto doporučujeme sjednat si pojištění vážných nemocí co nejdříve. Vážné nemoci se nikomu, ani mladým lidem, nevyhýbají a pojištění vážných nemocí je pak z důvodu mladého věku a dobrého zdravotního stavu levnější – dobré zajištění pro tento případ běžně stojí okolo tři sta korun měsíčně,“ dodává Petr Procházka.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.