Rozšiřte náš tým

Rizika spojená s letními outdoorovými sporty

Letní prázdniny a dovolená jsou pro mnohé z nás nerozlučně spojeny se sportovními a pohybovými aktivitami, kterým se věnujeme v tuzemsku i v zahraničí. Ze škodních statistik vyplývá, že je to období zvýšeného počtu úrazů. Pojišťovna Uniqa přináší výčet nejčastějších sportovních karambolů a současně také recept, jak se pro takový případ správně předem zabezpečit pojištěním.

Foto: Ian Wagg (Unsplash)
Foto: Ian Wagg (Unsplash)

Nejnebezpečnější sporty pro muže a pro ženy

Asi nepřekvapí, že nejzrádnější rekreační sportovní aktivitou pro muže je kopaná. Té se věnuje opravdu nejvíce aktivních jedinců a vzhledem k tradici jsou to ve velké většině chlapci a pánové ve všech věkových kategoriích. Zastoupení kopané ve sportovních úrazech vzniklých ve volném čase je více než pětina. Žen a dívek pojištěných v UNIQA pro případ úrazu a zraněných při rekreačním fotbálku registrujeme každý rok jen opravdu pár.

Naopak typickým nejčastějším zraněním ženského pokolení je lyžování a snowboarding (podíl asi 40 %). S nimi si ale během léta starosti dělat nemusíme. Dalšími v pořadí jsou cyklistika a in-line bruslení, což jsou odvětví, která se týkají jak mužů, tak i žen.

U fotbalu trpí nejčastěji dolní končetiny – kolena a kotníky, případně dojde ke zlomeninám, U cyklistiky a in-line bruslení jsou typické i úrazy rukou a obličeje nebo hlavy. Relativně četné jsou i zlomeniny klíčních kostí.

Masovému rozšíření cyklistiky a in-line bruslení výrazně napomohl technologický pokrok i budování účelových stezek. Zlepšily se i ochranné pomůcky: Dobrá přilba dokáže zabránit až 80 % fatálních zranění hlavy, vyztužené chrániče tlumí nárazy namáhaných kloubů. To ale na druhou stranu svádí k nebezpečnějším „kouskům“ v terénu a při sjezdech. Elektrokola pomáhají zdolat kilometry i těm, kdo nemají takovou fyzičku; ta však může citelně chybět při ovládání těžkého stroje.

V posledních letech registruje UNIQA zvýšení počtu úrazů při sjezdech na kolech nebo koloběžkách, protože přibývá i tras pro tento sport. Spolu s přilehlými půjčovnami vybavení to láká i netrénované jedince, kteří se snáze zraní. Často dochází i ke kolizím cyklistů a in-line bruslařů s chodci. UNIQA registruje několik případů, kdy jezdec srazil chodce, který byl při nárazu těžce zraněn, a dokonce upadl do bezvědomí. Nezřídka viník z místa ujede, aniž by poskytl postiženému pomoc. Potom záleží na tom, jak rychle dorazí na místo zdravotníci. Několik klientů UNIQA z takové srážky čelí doživotním následkům v invalidním důchodu.

Voda je živel

Česká populace miluje sjíždění řek. Četné půjčovny na různých řekách s pohodlnými službami ještě umocňují zájem o plavbu na kánoích nebo na raftech. Období červen až září je hlavní vodáckou sezónou. Ale voda je živel, a proto pohyb na ní má svá pravidla.

Základem je dostatečná a vhodná výbava každého vodáka. V současné době si většina zájemců vybírá potřebné věci v půjčovnách. U vesty a přilby není důležité jen je „mít“, ale také je správně nasadit a upevnit: přilbu pod bradou a nesmí na hlavě volně „kloktat“. Vesta musí velikostí i výtlakem odpovídat a je potřeba dotáhnout všechny upínací prvky, aby správně seděla a v případě nouze dotyčnému opravdu pomohla. Zejména u dětí je nezbytné vše překontrolovat a přitáhnout. Jinak hrozí, že jim vesta vyjede nahoru na hlavu nebo se z trupu uvolní, což naopak záchranu z vody ztěžuje. Je-li vesta nová, určitě se vyplatí ji napřed vyzkoušet „v akci“, tedy přímo ve vodě, zda děcko nese tak, jak má – tedy udržuje ho nad hladinou a tlačí mírně na záda. Rozhodně se nedoporučují pomůcky vhodné na koupaliště – nafukovací kruhy nebo křidélka apod. V lodi je dobré mít po ruce záchranný házecí pytlík. Jeho použití je jednoduché a v prekérních situacích může zachraňovat životy.

Pozornost je nutné věnovat vhodnému obutí tak, aby drželo na noze pevně. Nikdy nelze splouvat řeky naboso.

Před každým složitějším úsekem, například většími peřejemi, překážkou v cestě a zejména před každým jezem je třeba se s úsekem předem seznámit a nevjíždět do něj předtím, než si ho posádka prohlédne. Rozhodně je nutné rovněž zachovávat odstup od dalších lodí. V Česku je na 150 nebezpečných jezů a propustí, na nichž se ročně utopí několik osob. Zpravidla jsou dnes osazeny výstražnými cedulemi a pokyny, jak se u nich chovat. Řada z nich je už také vybavena záchrannými prostředky: speciálními plovoucími podkovami a házecími lany. Vyplatí se raději jez přenést a nastoupit do lodě zase pod ním. „Není žádná ostuda být opatrný,“ nabádá veřejnost naše legenda vodního slalomu Štěpánka Hilgertová.

Lidé rovněž nemívají představu, co následuje, když se loď v peřejích nebo na prudší vodě převrhne. A to je může překvapit. Mnozí instruktoři doporučují si takovou situaci vyzkoušet nanečisto a záměrně, aby posádka věděla, jak člověka zaskočí studená voda, jak rychle může uplavat pádlo nebo výbava a jak udržet loď plnou vody a následně ji zase zprovoznit. Taková instruktáž je povinnou první součástí celého zážitku v řadě zemí v Evropě. Rovněž je třeba znát pravidla pro záchranu osob v prudkých peřejích a kamenitém řečišti s rychle tekoucí vodou: doporučuje se neklást vodě odpor, nechat se nést na plovací vestě, pouze manévrovat v proudu nohama napřed a snažit se dosáhnout břehu až pod nejprudším úsekem, aby člověka nezranily kameny nebo aby neztratil obuv.

Rekreační a méně zdatní vodáci by se nikdy neměli pouštět na toky s vysokým stavem vody, a na rozvodněné by neměl vyrážet nikdo.

Opatrnosti není nikdy dost ani při běžném koupání a plavání v rybníku nebo řece. Nikdo by neměl chodit do vody sám. Češi se považují za zdatné plavce, a proto jdou často až na hranu svých schopností. Současně často nerespektují místní pravidla a výstražné značení. Proto jich také utone v průměru mnohem více než třeba v populaci některých přímořských zemí.

Nové sporty

Z moderních oblíbených sportů jsou nejnebezpečnější dva. Prvním z nich jsou trampolíny. Ty se začaly v posledním desetiletí masově objevovat nejen v soukromých zahradách, ale také ve venkovních tělocvičnách (streetworkout) v parcích nebo na koupalištích, u hotelů a restaurací. Nejčastějšími úrazy jsou pohmožděniny, zlomeniny zápěstí, kotníků a poranění loketních kloubů. Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že kromě toho má UNIQA ve svých statistikách už více závažných poranění páteře, z nichž některá skončila ochrnutím dolních končetin.

Druhým moderním sportem mladých je parkour provozovaný zejména mládeží mezi domy, na ulicích a prostranstvích. Typickým znakem je většinou absence ochranných pomůcek nebo zabezpečených dopadových ploch, takže úrazů z tohoto pouličního sportu přibývá, bohužel zejména mezi dětmi a mladistvými. Nejzávažnější jsou úrazy hlavy a páteře.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje zranění vzniklá ve volném čase v domácnosti, na cestách nebo právě při rekreačním sportu. Lze ho sjednat zvlášť, anebo v rámci životního pojištění. Pro organizované hromadné akce lze sjednat kolektivní formu (na tábory, pro školní zájezdy apod.).

„Správné úrazové pojištění má krýt zejména závažné úrazy s dlouhou dobou léčení a případnými trvalými následky. Nemá smysl pojišťovat se (obrazně řečeno) na prostou zlomeninu ruky, na niž stačí pár týdnů sádry a za několik měsíců si na ni dotyčný nevzpomene. Úrazové pojištění by mělo pomoci překlenout delší období omezení, případně potřebu přeorganizovat svůj režim nebo upravit si bydlení, je-li poranění vážné a změní-li postiženému i jeho okolí dlouhodobě nebo dokonce trvale další život. Na takové situace by měly být nastaveny i přiměřené pojistné částky, aby v nouzi skutečně pomohly,“ radí Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

Pokud hodláte podnikat sportovní výkony během zahraniční dovolené, nelze zanedbat přiměřené cestovní pojištění s krytím léčebných výloh a asistenční službou. Jde-li o nebezpečnější druhy sportů, mezi něž jsou třeba v UNIQA řazeny via ferrata nebo rafting spadající do náročné kategorie, přístrojové potápění, vodní sporty spojené s létáním nebo vysokohorské túry nad 3 000 m n. m., je třeba si sportování připojistit.

Pozor na požívání alkoholu: platí, že pokud požití alkoholických nápojů nebo omamných látek mělo příčinnou souvislost se vznikem pojistné události nebo s jejím rozsahem, může UNIQA krátit pojistné plnění.

Zdroj: UNIQA

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.