Rozšiřte náš tým

Riziko platební neschopnosti v zemích východní Evropy podle očekávání poroste

Celé 3 z 5 společností v regionu považují za hlavní důvod zpoždění plateb u svých tuzemských odběratelů nedostatek likvidity.

Průzkum Atradius Payment Practices Barometer pro východní Evropu, který vychází z odpovědí vice než 1 000 společností z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Turecka dodávajících s odloženou splatností B2B odběratelům v tuzemsku i zahraničí ukázal, že 86 % společností v regionu se během posledního roku setkalo s pozdní úhradou pohledávek. V případě 58 % respondentů byla pozdní úhrada způsobena nedostatečnou likviditou (v západní Evropě to bylo u 52 %). V Maďarsku to bylo dokonce ještě více společností (78%), které se setkaly s problémy likvidity u vlastních odběratelů a s tím spojenými pozdními platbami.

Podle odpovědí napříč zúčastněnými zeměmi není 45 % z celkové průměrné hodnoty tuzemských B2B faktur uhrazeno do data splatnosti. To je více než v západní Evropě, kde tento ukazatel dosáhl jen 42 %. V průměru 10 % B2B faktur v regionu zůstává neuhrazeno více než 90 dní po datu splatnosti a 1 % spadá do kategorie zcela nedobytných a je nakonec odepsáno. V Turecku jsou v průměru všechny tyto hodnoty ještě vyšší – 61 % po splatnosti, přičemž 20 % o více než 90 dní a konečně 2 % pohledávek zůstane nedobytných. To se odráží i v době obratu pohledávek (DSO), která je v Turecku 73 dní, výrazně nad průměrem regionu východní Evropy, kde podle výsledků průzkumu dosáhla jen 61 dní.

Stejně jako účastníci průzkumu v západní Evropě, i ti východoevropští očekávají většinou spíše zhoršení platební morálky svých B2B odběratelů během následujících 12 měsíců. Konkrétně 26 % respondentů předpovídá zhoršení, 16 % zlepšení a 58 % neočekává žádné výrazné změny, co se týče platební morálky. Za účelem ochrany portfolia B2B pohledávek před rizikem platební neschopnosti plánuje 53 % společností ve východní Evropě (60 % v západní) využívat pouze stávající nástroje pro řízení kreditního rizika, a to i přes hrozbu negativních dopadů v důsledku Brexitu, očekávaného rostoucího protekcionismu USA a zpomalení ekonomického růstu v Číně.

„Výhled střednědobého růstu regionu východní Evropy negativně ovlivňuje politická nejistota a nestabilita v eurozóně. Stejně tak vlna úspěchů populistických stran nebo aféry související s provázáním politiky a byznysu ohrožují finanční podporu ze strany zemí eurozóny nebo průběh nutných ekonomických reforem. Na druhou stranu například Bulharsko patří díky svému zemědělství, chemickému nebo strojírenskému průmyslu k nejperspektivnějším trhům letošního roku,“ říká Markéta Stržínková, ředitelka Atradius pro Českou republiku.

Andreas Tesch, Chief Market Officer společnosti Atradius k tomu uvádí: „Předpoklady pro ekonomický růst se v některých zemích a regionech zdají být lepší, ale riziko se nijak významně nesnižuje. Na východoevropský region pak negativně dopadá situace v Rusku, které se potýká se strukturálními problémy a dopady sankcí. V Asii zase Čína i přes stále vysoký růst dosahující 6,5 % (v loňském roce to bylo 6,7 %), neustále zpomaluje a její růstový potenciál se nadále snižuje. Úzké propojení světových obchodních trhů pak způsobuje, že potíže v jednom regionu či státu mohou negativně ovlivnit i mnohé další, včetně dopadu na celkovou globální statistiku úpadků společností. Je tedy velmi důležité kreditní riziko nepodceňovat a zvolit vhodnou a účinnou strategii pro jeho řízení, aby byla zajištěna finanční stabilita podnikání.”

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.