Rozšiřte náš tým

Semaforem se bude řídit i Kooperativa

Pro letošní letní sezónu neplánuje pojišťovna Kooperativa žádné změny v cestovním pojištění. Na stejné úrovni tedy zůstává jak rozsah pojistného plnění v pojištění léčebných výloh, tak ceny pojištění. Zájemci se samozřejmě mohou pojistit i na dovolenou v České republice, a to v rozsahu pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti a případně i pojištění STORNA.

„Velmi citlivě samozřejmě vnímáme situaci okolo nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v okolních zemích. Proto jsme uvítali iniciativu Ministerstva zahraničních věcí ČR, které sleduje rizikovost v Evropě a připravilo rozdělení jejich rizikovosti podle barev – Semafor“, kladně hodnotí iniciativu MZV Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.

Pro méně rizikové, zeleně a oranžově označené země, tak budou z rozhodnutí MZV od 15. června 2020 platit volnější pravidla, kdy například nebudou muset turisté při návratu z nich absolvovat test na nemoc COVID-19 ani karanténu.

„Podobný pohled na tyto země máme i v Kooperativě, a proto zeleně a oranžově označených zemích bude po tomto datu platit plný rozsah u pojištění léčebných výloh, tedy včetně pojistných událostí souvisejících s onemocněním COVID-19. Jen klienty žádáme, aby nás kontaktovali okamžitě poté, co se u nich projeví první příznaky nemoci a mohli jsme společně zvolit optimální postup léčení,“ upozorňuje Jana Konvalinová.

Zároveň pokud po datu 15. června 2020 WHO (světová zdravotnická organizace) zruší celosvětovou pandemii a epidemii, bude Kooperativa k datu jejího zrušení i onemocnění COVID-19 posuzovat jako standardní onemocnění, které bude z cestovního pojištění plně kryto.

V červeně označených zemích pak Kooperativa bude z léčebných výloh krýt jen pojistné události, které nebudou mít přímou souvislost s onemocněním COVID-19. Typicky se jedná o pojistné události, které pojišťovny v letním období nejčastěji řeší, jako jsou různé nekomplikované zlomeniny, střevní potíže nebo úžeh a úpal. Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz. „Doporučujeme tedy všem zájemcům o cestování do zahraničí tyto informace pečlivě sledovat,“ doplňuje Jana Konvalinová.

Do 14. června 2020 pak doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech a platí bezpečnostní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26. 5. 2020.

Zdroj: Kooperativa

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.