Rozšiřte náš tým

Škoda na vozidle? Allianz radí, jak ji lehce vyřešit

Nabourali jste? Řešíte u vozidla krádež, vandalismus nebo požár? Stát se součástí nehody nebo mít ji­nou škodu, je nepříjemné samo o sobě. Cílem Allianz pojišťovny proto je, aby řidičům řešení škodních událostí co nejvíce ulehčila. A aby byli motoristé s průběhem i výsledkem likvidace maximálně spokojeni. Na co si tedy dát pozor? A jak předejít zbytečným potížím? To prozradí následující desatero.

Nehoda

Škodu nahlaste co nejdříve po jejím vzniku.

Pozdní nahlášení škody může zkomplikovat šetření, škoda nemusí být prokázána, což může mít za násle­dek snížení či neposkytnutí pojistného plnění. Škodu proto nahlaste ideálně do 24 hodin od jejího vzniku.

Doložte všechny požadované doklady včetně čísla účtu.

Čím dříve vše doložíte, tím dříve můžeme vyplatit pojistné plnění. Doklady, které potřebujeme k šetře­ní, Vám vždy sdělíme po nahlášení škodní události. Nejčastěji budeme potřebovat foto poškozeného vozidla, kopie policejních zpráv nebo záznam o do­pravní nehodě podepsaný oběma účastníky.

Dbejte pokynů pracovníků Allianz.

Naši zaměstnanci i obchodní zástupci mají s řešením škod bohaté zkušenosti. Rádi Vám proto poradí, jak u škodní události postupovat a zodpoví Vaše případ­né dotazy.

Ověřte si podmínky smlouvy.

Pojistná smlouva je pro nás i pro Vás závazná. Může obsahovat specifická ustanovení nebo Vám ukládat povinnosti. Jako příklad můžeme uvést povinnost umožnit prohlídku poškozeného vozidla či majetku, využívání smluvních servisů pojistitele či výpočet pojistného plnění nikoliv dle faktury, ale výhradně rozpočtem. Jejich nedodržení totiž může mít za ná­sledek snížení nebo neposkytnutí pojistného plnění.

Při opravě vozidla využívejte smluvní servisy, i po­kud tuto povinnost nemáte ujednanou ve smlouvě.

Při opravě ve smluvních servisech Allianz máte jisto­tu, že jsou účtované náklady odpovídající a pojišťov­na je bude akceptovat. Navíc servis s námi vše vyřeší za Vás. Seznam smluvních servisů naleznete vždy na webu www.allianz.cz.

Ověřte si výši spoluúčasti, limitu pojistného plnění či pojistné částky.

Díky ověření Vás nepřekvapí, jak bude postupováno při výplatě pojistného plnění a zda a jakou částkou se budete podílet na náhradě škody. Například základní spoluúčast u havarijního pojištění se může zvýšit, pokud nevyužijete smluvní servis pojistitele, či pokud neabsolvujete prohlídku při vstupu vozidla do pojištění typu VINFOTO (vždy dle ujednání ve smlouvě).

Plnou moc udělte pouze tomu, komu důvěřujete.

Plnou moc udělte jen ověřenému a důvěryhodné­mu subjektu. Počítejte s tím, že za Vás dělá v rámci uplatňování nároku na pojistné plnění veškerá rozhodnutí, následky však pocítíte Vy. Pozor si dejte především na tzv. „lovce nehod“, kteří využívají mo­toristy v tísni po nehodě a dávají jim podepsat plnou moc za účelem uplatňování nepřiměřených nákladů u pojišťoven. Tyto náklady však hradit nemůžeme, a tak by nakonec šly z Vaší peněženky.

Veškeré nároky s námi předem projednejte.

Potřebujete být pojízdní a někdo Vám tvrdí, že na náhradní vozidlo máte automaticky nárok a pojišťovna musí všechny náklady vždy uhradit. Není to pravda. U havarijního pojištění jsou podmínky nároku na náhradní vozidlo upraveny ve smlouvě a pojistných podmínkách, u povinného ručení může pojišťovna uhradit jen účelné a nutně vynaložené náklady, a to navíc za předpokladu, že mobilitu není možné zajistit jiným způsobem.

Škoda může být odložena bez nároku na pojistné plnění.

Přestože dbáme na to, aby naše produkty poskyto­valy nejširší pojistné krytí, pojištění nekryje veškeré škody, které se mohou stát. Počítejte prosím s tím, že o výsledku pojistné události Vás může informovat jen a pouze likvidátor na základě doložených doku­mentů a závěru z provedeného šetření.

Vynakládejte jen takové náklady, které byste hra­dili sami.

Pojišťovna může akceptovat pouze obvyklé, odů­vodněné a účelně vynaložené náklady. Postupujte prosím také tak. Může se totiž stát, že některé nákla­dy nebudou předmětem pojistného plnění a budete si je pak muset hradit sami.

Zdroj: Allianz pojišťovna

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.