Rozšiřte náš tým

Slavia pojišťovna nabízí podnikům pojištění přerušení provozu

Slavia pojišťovna nabízí pojištění, která minimalizují dopady živelních událostí na provoz podniků. Vedle pojištění škody na věcech nemovitých i movitých, ať už ve vlastnictví firmy nebo cizích, je k dispozici i pojištění ztráty zisku a stálých nákladů firem v případě přerušení provozu, ke kterému dojde v důsledku přírodní katastrofy.

Živelní pojištění

Základní živelní pojištění Slavia pojišťovny je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí. „Již naše základní pojištění zahrnuje náhradu škody vzniklé požárem, výbuchem nebo úderem blesku. Je dobře vědět, že předmětem pojištění jsou nejen budovy a nemovitý majetek, ale i cennosti, písemnosti a věci zvláštní hodnoty, které se v podnicích obvykle nacházejí. Může se jednat o dokumentaci výrobních a pracovních postupů, finanční archivy nebo třeba prototypy výrobků,“ uvádí Ing. Patricia Lepšíková, vedoucí oddělení Underwritingu Slavia pojišťovny. Slavia poskytuje svým klientům také pojištění věcí cizích, které se nacházejí v pojištěných objektech. Tak je možno vzít pod ochranu pojištění i předměty leasingových nebo nájemních smluv. „Pojištění se převážně sjednává na novou hodnotu, v případě poškození nebo zničení vlastních věcí tedy pojišťovna vyplatí náklady na opravu nebo nové pořízení věci v plné výši,“ říká Lepšíková.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení firemního provozu je důležitým, a přitom často opomíjeným pojištěním podniků. „Například v důsledku požáru, povodně nebo jiné přírodní katastrofy bývá zničen nejen majetek, ale dochází i k přerušení výroby nebo jiného, výdělečného provozu. Mzdy, zálohy na energie a další platby je ale nutno hradit v každém případě, přerušení produktivní činnosti podniku navíc přirozeně přináší i ztrátu na zisku,“ vysvětluje Patricia Lepšíková. Ušlý zisk a stálé náklady jsou přitom kryty právě prostřednictvím pojištění přerušení provozu Slavia pojišťovny. Základní varianta pojištění zahrnuje přerušení provozu v důsledku požáru, ostatní živelní události je pak možno pojistit v jednom z celé řady pojištění doplňkových.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.