Rozšiřte náš tým

Slavia pojišťovna rapidně zrychluje proces likvidace pojistné události vozidla

Provozování a používání motorových vozidel s sebou kromě mnoha výhod přináší i určitá rizika a případné komplikace. V případě vzniknu pojistné události na motorovém vozidle je obvykle potřeba počítat s administrativní zátěží v řádech dnů nebo i týdnů. Slavia pojišťovna díky soustavným inovacím a využití digitálních technologií zkracuje procesní lhůty pro likvidaci pojistných událostí u motorových vozidle na minimum.

„V důsledku zrychlení služeb v oblasti likvidace vozidel je až 90 % škod vyřízeno do jednoho dne, respektive do 8 hodin od dodání posledního dokladu. Až 80 % škod, u kterých jsou finance na servis vypláceny formou krycího dopisu, je zlikvidováno do 180 minut od doručení faktury,“ uvádí ředitel oddělení likvidace Slavia pojišťovny Ing. Karel Přibyl.

„Mnoho pojišťoven na trhu by s tímto stavem bylo patrně spokojeno, naše ambice však tímto nekončí. V případech likvidace poškození čelních skel automobilů umožňujeme našim klientům pohodlné a především okamžité provedení prohlídky svým vlastním mobilním telefonem, i bez nutnosti stahování speciální aplikace. Pokud tedy přímo klient, nebo klientem zplnomocněný autoservis dodá potřebné podklady a fotodokumentaci, není třeba ztrácet čas čekáním na fyzickou prohlídku prováděnou technikem pojišťovny. Aktuálně tedy mimo jiné pracujeme i na možnosti okamžité prohlídky vozidla „na dálku“ i v případě tzv. „plechových“ škod. Při likvidacích poškození čelních skel se nám tento postup již osvědčil a expresní vyřízení většiny škodních událostí bez zbytečných prostojů chceme klientům dopřát v maximálně možné míře,“ dodává Ing. Karel Přibyl.

Další výhodu/výhody pak mohou čerpat klienti se statusem VIP nebo ti, kteří svěří opravu některému ze smluvních partnerů Slavia pojišťovny. Ti pak nemusejí na likvidaci vystavených krycích dopisů čekat déle než 60 minut. Ke zrychlení procesu likvidace pojistných událostí na vozidlech přispívají i další technologická vylepšení. Slavia pojišťovna využívá např. aplikaci pro automatizované a bleskové vyhodnocování indicií případného pojistného podvodu.

Aplikace umí sama zkontrolovat, zda jsou poskytnuté podklady a informace v pořádku a likvidátor se tak může plně soustředit pouze na výplatu plnění.

Digitalizace se ve Slavia pojišťovně promítá rovněž do evidence dokladů a jejich správy.

Stále více klientů totiž využívá možnosti čistě digitální komunikace a pojistné události hlásí přes webové stránky, email nebo telefonicky. Slavia pojišťovna bude trendu upuštění od využití tištěných formulářů ze strany klientů dále vycházet vstříc. Tradiční papírové formuláře ale budou nadále k dispozici pro ty, kdo elektronické komunikace z různých důvodů nechtějí nebo nemohou plně využít.

Nejvíce klientsky oceňovanými výhodami likvidace pojistných událostí u Slavia pojišťovny jsou:

  • svobodná volba autoservisu bez povinnosti využití smluvního partnera;
  • rychlost likvidace;
  • neodečítání amortizací, popř. další způsoby snižování nároků na plnění;
  • profesionální přístup bez nadbytečné administrativy.
23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.