Rozšiřte náš tým

Služby pojišťoven se za posledních 5 let zlepšily, myslí si většina Čechů

Důvěryhodnost je velmi důležitá pro stabilitu celého segmentu pojišťovnictví. Česká asociace pojišťoven chce tento parametr dlouhodobě sledovat a usilovat o zlepšování image celého sektoru. „Spokojenost lidí s pojištěním se zvyšuje. Pojišťovny totiž plní sliby, které dávají svým klientům a naplňují tak jejich očekávání,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Mezi silné stránky a tzv.„must have“ klienti zařadili následující atributy: profesionalita poradce a jeho dosažitelnost,přístup v případě škody a plnění slibů, jednoduchý proces uzavření smlouvy a srozumitelné podmínky. Slabých stránek pojišťovny podle průzkumu moc nemají, ale klienti by přivítali co nejlepší ceny a nabídku výhod nebo slev.

Q: Do jaké míry důvěřujete následujícím oborům? 0 = vůbec nedůvěřuji, 10 = naprosto důvěřuji

Důvěra vtento obor je důležitá i s ohledem na poradenství, které pojišťovny svým klientům poskytují. Podle průzkumu se většina klientů řadí spíše k pasivním typům, to znamená, že se spoléhají na doporučení svého poradce, přičemž osobní komunikace je stále nejvíce využívanou možností. „Profesionalita poradce ovlivňuje také celkovou spokojenost klientů, kteří mají sjednané pojištění. Jsem přesvědčen, že kvalitní poradenství bude vždy potřeba, bez ohledu na přirozený vývoj informačních technologií a existenci nejrůznějších srovnávačů,“ doplňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.

„Všeobecně klienti vnímají svojí pojišťovnu velmi dobře. Pojišťovny získaly u atributu spokojenosti 8 bodů z10, navíc 30 procent lidí je se svojí pojišťovnou spokojeno velmi. Polovina respondentů má jen jednu hlavní pojišťovnu a zůstávají své pojišťovně věrní,“ doplňuje Jan Matoušek. O změně své hlavní pojišťovny by uvažovala pouze necelá třetina respondentů a hlavními důvody by byla subjektivně vysoká cena pojištění nebo problémy s pojistným plněním.

Služby pojišťoven se za posledních 5 let zlepšily: S tímto výrokem souhlasí 55 % klientů a dalších 35 % bylo ve svých odpovědích neutrální. „Z toho je patrné, že situace v pojišťovnictví se podle klientů pocitově spíše vylepšujenebo se nemění,“  uvádí Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C. Většina lidí by také souhlasila s tvrzením, že být pojištěný se vyplatí. Naopak lidé nesouhlasí s tím, že bez hypotéky nemá smysl uzavírat životní pojištění.

Průzkum Vnímání pojišťovnictví realizovala v květnu 2017 pro Českou asociaci pojišťoven na reprezentativním vzorku více než tisíce lidí výzkumná agentura SC&C. Tento průzkum bude asociace každoročně opakovat.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.