Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Účastník soukromého pojištění -  Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
Účet pojistníka -  Individuální účet vedený pojistitelem ke konkrétní pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami jednotlivých fondů nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné. Účet pojistníka může být veden i v Kč, a to u pojištění s vedením účtu.
Úraz -  Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, které pojištěnému během trvání pojištění poškodilo zdraví nebo způsobilo smrt. Jestliže se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění, plní pojistitel tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.